Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

9 maja - wspomnienie św. Pryma i Felicjana, męczenników (4 kl., szaty czerwone)

2016-06-08

Według starej tradycji czczeni dzisiaj Męczennicy rzymscy byli braćmi. Ponieśli męczeństwo w III wieku.

 

INTROITUS:

Mądrość Świętych opowiadać będą narody, a chwalę ich będzie głosiło zgromadzenie, imiona ich będą żyły na wieki wieków.

Syr 44,15.14

Sapientiam Sanctorum narrent populi: et laudes eorum nuntiet Ecclesia: nomina autem eorum vivent in saeculum saeculi.

 

Ps. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu: prawym przystoi Go chwalić. V. Chwała Ojcu.

Ps 32,1

Exultate, justi, in Domino: rectos decet collaudatio. V. Gloria Patri.

ORATIO:

Daj nam, Panie, zawsze tak obchodzić uroczystość świętych Męczenników Twoich Pryma i Felicjana, abyśmy za ich wstawiennictwem doznali Twojej dobroczynnej opieki. Przez Pana.

 

Fac nos, quaesumus. Dómine, sanctórum Martyrum tuórum Primi et Feliciáni semper festa sectári: quorum suffrágiis protectiónis tuæ dona sentiámus. Per Dominum.

 

LECTIO: Mdr 5,16-20

Sprawiedliwi żyć będą na wieki i u Pana jest ich zapłata, a troska o nich u Najwyższego. Przeto otrzymają wspaniałe królestwo i diadem przepiękny z ręki Pańskiej: bo prawicą swą rządzić nimi będzie i świętym swym ramieniem bronić ich będzie. Żarliwa miłość Jego weźmie zbroję i uzbroi stworzenie dla pomsty na nieprzyjaciołach. Przywdzieje zamiast pancerza sprawiedliwość, a za szyszak weźmie sąd niezawodny. Za nieodpartą tarczę weźmie słuszność.

Justi autem in perpetuum vivent, et apud Dominum est merces eorum, et cogitatio illorum apud Altissimum.  Ideo accipient regnum decoris, et diadema speciei de manu Domini: quoniam dextera sua teget eos, et brachio sancto suo defendet illos.  Accipiet armaturam zelus illius, et armabit creaturam ad ultionem inimicorum.  Induet pro thorace justitiam, et accipiet pro galea judicium certum;  sumet scutum inexpugnabile æquitatem.

GRADUALE:

Niebiosa wielbią cuda Twoje, Panie, a wierność Twoją zgromadzenie świętych. V. Na wieki będę opiewał łaski Pana: przez wszystkie pokolenia.

Ps 88,6.2

Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine: etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum. V. Misericordias tuas, Domine, in aeternum cantabo: in eeneratione et progenie.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. V. Oto prawdziwe braterstwo, które zwyciężyło występki świata: poszło śladem Chrystusa, otrzymując zaszczytne Królestwo
Niebieskie. Alleluja.

 

Alleluia, alleluia. V. Haec est vera fraternitas, quae vicit mundi crimina: Christum secuta est, inclyta tenens regna caelestia. Alleluia.

 

EVANGELIUM: Mt 11,25-30

W obcowaniu z Bogiem pustelnik zdobywa głębszą wiedzę o Nim niż uczeni.

Onego czasu: Odpowiadając Jezus rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je maluczkim. Tak, Ojcze, bo tak się spodobało Tobie. Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna, jeno Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jeno Syn i komu by Syn zechciał objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie».

In illo témpore: Respóndens Iesus, dixit: Confíteor tibi, Pater, Dómine coeli et terræ, quia abscondísti hæc a sapiéntibus ei prudéntibus, et revelásti ea párvulis. Ita, Pater: quóniam sic fuit plácitum ante te. Omnia mihi trádita sunt a Patre meo. Et nemo novit Fílium nisi Pater: neque Patrem quis novit nisi Fílius, et cui volúerit Fílius reveláre. Veníte ad me, omnes, qui laborátis et oneráti estis, et ego refíciam vos. Tóllite iugum meum super vos, et díscite a me, quia mitis sum et húmilis corde: et inveniétis réquiem animábus vestris. Iugum enim meum suáve est et onus meum leve.

OFFERTORIUM:

Przedziwny jest Bóg w swoich Świętych: Bóg Izraela, sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę: błogosławiony Bóg. Alleluja.

Ps 67,36

Mirabilis Deus in Sanctis suis: Deus Israel, ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebi suae: benedictus Deus. Alleluia.

SECRETA:

Prosimy Cię, Panie, niech ta ofiara, składana ku uczczeniu chwalebnego męczeństwa, zjedna nam Ciebie, byś przez nią i grzechy nasze zmazał, i przyjął łaskawie błagania sług Swoich. Przez Pana.

 

Fiat tibi, quaesumus, Dómine, hóstia sacránda placábilis, pretiósi celebritáte martýrii: quæ et peccáta nostra puríficet, et tuórum tibi vota concíliet famulórum. Per Dominum.

PREFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

Ja was wybrałem ze świata, abyście poszli i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał.

J 15,16

Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis; et fructus vester maneat.

POSTCOMMUNIO:

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby uroczystość świętych Męczenników Twoich Pryma i Felicjana, obchodzona przez sprawowanie niebieskich tajemnic, wyjednała nam Twe łaskawe przebaczenie. Przez Pana.

 

Quaesumus, omnípotens Deus: ut sanctórum Mártyrum tuórum Primi et Feliciáni coeléstibus mystériis celebráta sollémnitas, indulgéntiam nobis tuæ propitiatiónis acquírat. Per Dominum.