Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

23 października - św. Antoniego Marii Claret, biskupa i wyznawcy (3 kl., szaty białe)

2015-10-21

Św. Antoni Maria Claret urodził się w Sallent koło Barcelony 23 grudnia 1807 roku. W młodym wieku uczył się tkactwa. Idąc za głosem powołania wstąpił do stanu duchownego. Jako kapłan pracował najpierw w duszpasterstwie parafialnym, a później jako misjonarz apostolski w Katalonii i na Wyspach Kanaryjskich. W roku 1849 założył Zgromadzenie Synów Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce potem został mianowany arcybiskupem Santiago na Kubie i gorliwie pracował nad odrodzeniem życia katolickiego w tej diecezji. Dla chrześcijańskiego wychowania dziewcząt założył Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek pod wezwaniem Maryi Niepokalanej. W roku 1357 został odwołany do Hiszpanii i objął urząd spowiednika królowej Izabeli II. Towarzyszył jej również na wygnaniu we Francji. Na I Soborze Watykańskim bronił nieomylności papieża. Gorliwie szerzył nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Zmarł we Francji 24 października 1870 roku.

Msza SACERDOTES TUI. Jedynym í wiecznym kapłanem Kościoła katolickiego jest Chrystus (lekcja). Powołani przez Boga ludzie w rozmaitym stopniu uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Biskup otrzymuje pełny udział w kapłaństwie Zbawiciela i posłannictwo pasterskie. Święty biskup bronił powierzone] sobie trzody przed złem i karmił ją Chlebem Eucharystycznym (ewangelia).

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Niech kapłani Twoi odzieją się W sprawiedliwość, a święci Twoi niech się radują; przez wzgląd na Dawida, sługę Twojego, nie odtrącaj oblicza Twego Pomazańca.

Ps. Pomnij, Panie, na Dawida i na całą jego gorliwość. V. Chwała Ojcu.

 

Ps 131,9-10.1

Sacerdotes tui, Domine, induant iustitiam, et sancti tui exsultent: propter David servum tuum non avertas faciem Christi tui.

 

Ps. Memento, Domine, David, et omnis mansuetudinis eius. V. Gloria Patri.

KOLEKTA

Boże, który ozdobiłeś apostolskimi cnotami świętego Antoniego Marię, Swojego Wyznawcę i Biskupa, i przez niego utworzyłeś w Kościele nowe Zgromadzenia duchownych i dziewic, spraw prosimy, abyśmy kierując sie jego radami i korzystając z jego zasług zawsze szukali zbawienia dusz. Przez Pana.

 

 

Deus, qui beatum Antonium Mariam Confessorem tuum atque Pontificem, apostolicis virtutibus sublimasti, et per eum novas in Ecclesia clericorum ac virginum familias collegisti: concede, quaesumus; ut, eius dirigentibus monitis ac suffragantibus meritis, animarum salutem quaerere iugiter studeamus. Per Dominum.

 

LEKCJA Hbr 7,23-27

I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu,  Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.  Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.  Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,  takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

 

GRADUAŁ

Kapłanów Syjonu odzieję zbawienną pomocą, a jego święci radośnie będą się weselić. V. Tam dla Dawida wzbudzę potęgę, Pomazaniec mój zajaśnieje chwalą.

 

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Pan przysiągł i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Alleluja.

 

Ps 131,16-17

Sacerdotes eius induam salutari: et sancti eius exsultatione exsultabunt. V. Illuc producam cornu David; paravi lucernam Christo meo.

 

Ps 109,4

Alleluia, alleluia. V.Iuravit Dominus, et non paenitebit eum: Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech. Alleluia.

 

EWANGELIA Mt 24,42-47

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.  A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Z nim moja wierność i moja łaska; w moim imieniu moc jego wzrośnie.

Ps 88,25

Veritas mea, et misericordia mea cum ipso: et in nomine meo exaltabitur cornu eius.

 

SEKRETA

Prosimy Cię, Panie, niech doroczna uroczystość świętego Antoniego Marii Claret, Twego Wyznawcy i Biskupa, uczyni nas godnymi Twojej miłości, a ta ofiara przebłagalna niech się przyczyni do jego niebieskiej chwały i wyjedna nam dary Twojej łaski. Przez Pana.

 

Sancti Antonii Mariae Confessoris tui atque Pontificis, quaesumus, Domine, annua solemnitas pietati tuae nos reddat acceptos: ut, per haec piae placationis officia, et illum beata retributio comitetur, et nobis gratiae tuae dona conciliet. Per Dominum.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Błogosławiony sługa, którego pan przyszedłszy znajdzie czuwającego: zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi dobrami swymi.

Mt 24,46-47

Beatus servus, quem, cum venerit dominus, invenerit vigilantem: amen, dico vobis, super omnia bona sua constituet cum.

 

POKOMUNIA

Boże, Ty nagradzasz dusze wierne; spraw, abyśmy dostąpili przebaczenia przez prośby świętego Antoniego Marii Claret, Twego wyznawcy i Biskupa, którego chwalebną uroczystość obchodzimy. Przez Pana.

 

Deus, fidelium remunerator animarum: praesta; ut beati Antonii Mariae Confessoris tui atque Pontificis, cuius venerandam celebramus festivitatem, precibus indulgentiam consequamur. Per Dominum.