Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

24 października - św. Rafała Archanioła (3 kl., szaty białe)

2015-10-22

Imię Rafał znaczy <<Bóg leczy>>. Księga Tobiasza opowiada, że św. Rafał towarzyszył młodemu Tobiaszowi w podróży, uwolnił jego małżonkę Sarę od prześladowania ze strony złego ducha i przywrócił wzrok staremu Tobiaszowi (kolekta, lekcja). Św. Rafał jest czczony jako patron podróżnych i chorych.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Błogosławcie Pana; wszyscy jego Aniołowie, potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, abyście posłuszni byli Jego słowu.

Ps. Błogosław, duszo moja, Pana, a wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. V. Chwała Ojcu.

Ps 102,20.1

Benedícite Dóminum, omnes Angeli eius: poténtes virtúte, qui fácitis verbum eius, ad audiéndam vocem sermónum eius.

Ps. Bénedic, ánima mea, Dómino: et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto eius. V. Glória Patri.

KOLEKTA

Boże, który dałeś słudze Swemu Tobiaszowi za towarzysza W podróży św. Archanioła Rafała, daj nam sługom Swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka i wspierała jego pomoc. Przez Pana.

 

Deus, qui beátum Raphaélem Archángelum Tobíæ fámulo tuo cómitem dedísti in via: concéde nobis fámulis tuis; ut eiúsdem semper protegámur custódia et muniámur auxílio. Per Dominum.

 

LEKCJA Tob 12,7-15

Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka.  Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto.  Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.  Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy.  Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały objawiać dzieła Boże.  A teraz: gdy ty i Sara modliliście się, ja przypomniałem błagania wasze przed majestatem Pańskim, a także, gdy grzebałeś zmarłych.  A kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku, i iść, i grzebać umarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować.  Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę.  Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański».

 

GRADUAŁ

Anioł Pański Rafał pojmał i związał złego ducha. V. Wielki jest Pan i wielka moc Jego.

 

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Wobec Aniołów będę Ci śpiewał; upadnę na twarz w świętym przybytku Twoim i będę sławił Twe imię, Panie. Alleluja.

Tob 8,3; Ps 146,5

Angelus Dómini Raphaël apprehéndit et ligávit daemonem. V. Magnus Dóminus noster, et magna virtus eius.

Ps 137,1-2

Alleluia, alleluia. V.In conspectus Angelorum psallam tibi: adorabo ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo, Domine. Alleluia.

 

EWANGELIA J 5,1-4

Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.  W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda1, zaopatrzona w pięć krużganków.  Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, <którzy czekali na poruszenie się wody.  Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę>.

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Anioł stanął przy ołtarzu świątyni, mając w ręku złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzideł, i wzniósł się wonny dym przed Bogiem.

Ap 8,3-4

Stetit Angelus iuxta aram templi, habens thuríbulum áureum in manu sua, et data sunt ei incénsa multa: et ascéndit fumus aromátum in conspéctu Dei.

 

SEKRETA

Składamy Ci, Panie, ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem anielskim łaskawie ją przyjął i obrócił ku naszemu zbawieniu. Przez Pana.

 

Hóstias tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter deprecántes: ut eásdem, angélico pro nobis interveniénte suffrágio, et placátus accípias, et ad salútem nostram proveníre concédas. Per Dominum.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Błogosławcie Pana, wszyscy Aniołowie Pańscy, wysławiajcie Go hymnem i wywyższajcie na wieki.

Dn 3,58

Benedícite, omnes Angeli Dómini, Dóminum: hymnum dícite et superexaltáte eum in saecula.

 

POKOMUNIA

Panie Boże, racz zesłać nam na pomoc świętego Rafała Archanioła; wierzymy, że przebywa on zawsze W obecności Twojego majestatu, niechaj przedstawia Tobie nasze skromne prośby, abyś nam błogosławił. Przez Pana.

 

Dirigere dignáre, Dómine Deus, in adiutórium nostrum sanctum Raphaélem Archángelum: et, quem tuæ maiestáti semper assístere crédimus, tibi nostras exíguas preces benedicéndas assígnet. Per Dominum.