Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

27 października - feria

2015-10-26

Tego dnia można odprawić Mszę Świętą o Aniołach (szaty białe), której propria podane są poniżej.

(kliknij, by przeczytać propria)

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, abyście posłuszni byli Jego słowu.

Ps. Błogosław, duszo moja, Pana, a wszystko, co jest we mnie, świę­te imię Jego. V. Chwała Ojcu.

Ps 102,20.1

Benedicite Dominum, omnes Angeli eius: potentes virtute, qui facitis verbum eius, ad audiendam vocem sermonum eius.

Ps. Benedic, anima mea, Do­mino: et omnia, quae intra me sunt, nomini sancto eius. V. Gloria Patri.

KOLEKTA

Boże, Ty w przedziwny spo­sób wyznaczasz obowiązki Anio­łom i ludziom; spraw miłości­wie, aby na ziemi strzegli nasze­go życia ci, którzy służąc Ci w niebie zawsze Cię otaczają. Przez Pana.

 

Deus, qui, miro ordine, Angelorura ministeria hominumque dispensas: concede propitius; ut, a quibus tibi ministrantibus in caelo semper assistitur, ab his in terra vita nostra muniatur. Per Dominum.

 

LEKCJA Ap 5,11-14

W one dni posłyszałem głos wielu Aniołów wokół tronu i zwierząt, i starszych, a liczba ich była tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: «Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać władzę i bóstwo, mądrość i męstwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na nie­bie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nim się znajduje, jak wszystkie (te stworzenia) mówiły: «Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i potęga na wieki wieków. A cztery zwierzęta mówiły: «Amen». A dwudziestu czte­rech starców padło na oblicze i złożyło pokłon żyjącemu na wieki wieków.

 

GRADUAŁ

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. V. Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszyst­kie Jego Zastępy.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Wobec Aniołów będę Ci śpiewał; upa­dnę na twarz w Twym świętym przybytku i będę sławił Twe imię. Alleluja.

Ps 148,1-2

Laudate Dominum de caelis: laudate eum in excelsis. V. Laudate eum, omnes Angeli eius: lauda­te eum, omnes virtutes eius.

 Ps 137,1-2

Alleluia, alleluia. V. In conspectu Angelorum psallam tibi: adorabo ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo. Al­leluia.

 

EWANGELIA J 1,47-51

Onego czasu: Ujrzał Jezus, że Natanael idzie do Niego, i rzekł o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz podstępu». Pyta Go Natanael: «Skądże mnie znasz?» Odpowiadając Jezus rzekł mu: «Widziałem cię pierwej, nim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą». Odpowiedział mu Natanael mówiąc: «Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim». Odpowiedział Jezus i rzekł mu: «Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, uwierzy­łeś: więcej nad to zobaczysz. I rzekł mu: «Zaprawdę, za­prawdę powiadam wam: zobaczycie niebo otwarte i Anio­łów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowie­czego».

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Anioł stanął przy ołtarzu świą­tyni, mając w ręku złotą ka­dzielnicę; i dano mu wiele ka­dzideł, i wzniósł się wonny dym przed Bogiem.

Ap 8,3.4

Stetit Angelus iuxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua: et data sunt ei incensa multa: et ascendit fumus aromatum in conspec­tu Dei.

SEKRETA

Składamy Ci, Panie, ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem aniel­skim łaskawie ją przyjął i obró­cił ku naszemu zbawieniu. Przez Pana.

 

Hostias tibi, Domine, laudis offerimus, suppliciter deprecántes: ut easdem, angelico pro nobis interveniente suffragio, et placatus accipias, et ad sa­lutem nostram provenire concedas. Per Dominum.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Państwa, Księstwa i Po­tęgi, Moce niebieskie, Cherubiny
i Serafiny, błogosławcie Pana na wieki.

 

Angeli, Archangeli, Throni et Dominationes, Principatus et Potestates, Virtutes caelorum, Cherubim atque Seraphim, Dominum benedicite in aeternum.

 

POKOMUNIA

Napełnieni błogosławieństwem niebieskim, komie błagamy Cię, Panie, abyśmy dzięki pomocy Aniołów i Archaniołów doznali skutków tego misterium, które sprawujemy
w poczuciu własnej ułomności. Przez Pana.

 

Repleti, Domine, benedictione caelesti, suppliciter imploramus: ut, quod fragili celebramus officio, sanctorum Angelorum at que Archangelorum nobis prodesse sentiamus auxilio. Per Dominum.