Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

15 marca - Wtorek po I niedzieli Męki Pańskiej (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-14

Lekcja i ewangelia dzisiejszej Mszy świętej mówią o zbliżającej się Męce Chrystusa i odrzuceniu Izraela, którego miejsce zajmą poganie. Daniel, który rozbił posąg Bela i zabił smoka (lekcja), jest typem Chrystusa wypominającego światu jego grzechy (ewangelia). Bóg wskrzesi Chrystusa, podobnie jak cudownie ocalił Daniela. Prześladowcy Daniela zostali rzuceni na pożarcie lwom, bogobójczy naród, który odrzucił Mesjasza, poniósł karę w czasie oblężenia i zburzenia Jerozolimy. Daniel wrzucony do lwiej jamy jest także obrazem wiernych żyjących wśród zasadzek szatańskich. Eucharystyczny pokarm podtrzymuje ich siły i zapewnia zbawienie.

Tego dnia również wspomnienie świętego Klemensa Marii Hofbauera, wyznawcy. Św. Klemens urodził się w r. 1751 na Morawach. Pracował w różnych zawodach. W r. 1784 wstąpił do zgromadzenia Redemptorystów. Został wysłany do Warszawy, w której przez dwadzieścia jeden lat gorliwie pracował nad zbawieniem dusz. Wygnany z Warszawy udał się do Wiednia gdzie prowadził podobną działalność aż do śmierci, która nastąpiła 15. III. 1820 r. Św. Klemens odznaczał się wielką stałością w postanowieniach i bezgraniczną ufnością w pomoc Bożą, które czerpał.

(kliknij, by przeczytać propria)

12 marca - Sobota po IV niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-11

W dzisiejszą sobotę odbywał się ostatni egzamin katechumenów Teksty Mszy świętej zawierają pouczenie o skutkach sakramentów, które otrzymywali oni na Wielkanoc. Te bogactwa stały się już naszym udziałem. Bóg uwolnił nas spod władzy szatana i udzielił swojego światła. Niestety, wola nasza niejednokrotnie buntowała się przeciw prawu Bożemu. Prosimy, aby Bóg nagiął naszą oporną wolę (sekreta) i dał nam łaskę szczerej skruchy (modlitwa nad ludem).

Tego dnia również wspomnienie świętego Grzegorza I Wielkiego, papieża, wyznawcy i Doktora Kościoła. Św. Grzegorz urodził się w Rzymie w roku 540. Osiągnął stanowisko prefekta miasta. Wkrótce jednak porzucił karierę urzędniczą i zamienił swój dom na klasztor reguły św. Benedykta, a sześć innych utworzył w swoich posiadłościach. Przez 7 lat był nuncjuszem papieskim na dworze cesarskim w Konstantynopolu. Później rządził klasztorem Sw. Andrzeja w Rzymie. Mimo oporu został obrany papieżem i przez 15 lat rządził Kościołem w burzliwych czasach wędrówek ludów. Zreformował liturgię i śpiew kościelny, który od jego imienia nazwano «gregoriańskim». Troszczył się o świętość duchowieństwa i dobrą administrację kościelną. Pozyskał Kościołowi ariańskich Longobardów. Związał ze Stolicą Apostolską Franków. Do Anglii wysłał wyprawę misyjną pod wodzą św. Augustyna. Pisma jego wywarły wielki wpływ na chrześcijańską myśl średniowieczną. Umarł w r. 604. Potomność nadała mu przydomek Wielkiego i zaliczyła do 4 Wielkich Doktorów Kościoła Zachodniego.

(kliknij, by przeczytać propria)

11 marca - Piątek po IV niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-10

Lekcja i ewangelia opowiadają o dwóch wskrzeszeniach, które są obrazem tego, co się dzieje w duszach ludzkich przez sakramenty Chrztu i Pokuty. W związku ze wskrzeszeniem Łazarza, Pan Jezus bardzo wyraźnie nazywa siebie źródłem życia wiecznego. Antyfona na komunię przypomina, że Eucharystia jest zadatkiem zmartwychwstania ciał.

(kliknij, by przeczytać propria)

10 marca - Czwartek po IV niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-09

Lekcja i ewangelia opowiadają o matce opłakującej jedynego syna to obraz Kościoła opłakującego śmierć duchową spowodowaną przez grzech. W obydwu wypadkach następuje cudowne wskrzeszenie, obraz odrodzenia dusz w sakramentach Chrztu i Pokuty, które przynosi Wielkanoc.

Tego dnia również wspomnienie świętych Czterdziestu Męczenników z Sebasty. Za panowania Licyniusza kolo roku 320 w Sebaście armeńskiej 40 żołnierzy skazano na śmierć męczeńską na zamarzniętym stawie. Wspólnie modlili się oni o wytrwanie. Gdy jeden z nich złamany cierpieniem zaparł się wiary, na jego miejsce zgłosił się strażnik poganin i razem z innymi osiągnął koronę męczeństwa.

(kliknij, by przeczytać propria)

9 marca - Środa po IV niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-08

W dzisiejszą środę odbywało się wielkie scrutinium, czyli badanie katechumenom, od którego wyników zależało dopuszczenie do Chrztu. Odbywała się również cześć obrzędów wstępnych Chrztu św. Katechumenom podawano do skosztowania sól, znaczono ich znakiem krzyża świętego, odprawiano nad nimi egzorcyzmy, a następnie przekazywano im początki 4 Ewangelii, Wyznanie wiary i Modlitwę Pańską. Obrzęd ten nazywano „otwarciem uszu” . Teksty Mszy Św. mówią o sakramencie Chrztu. W antyfonie na wejście i w 1 lekcji słyszymy proroczą zapowiedź Chrztu św. 2 lekcja i ewangelia omawiają skutki tego Sakramentu: oczyszczenie, oświecenie, W antyfonie na ofiarowanie dziękujemy Bogu za Odkupienie.

Tego dnia również wspomnienie świętej Franciszki Rzymianki, wdowy. Święta Franciszka Rzymianka była wzorową małżonką chrześcijańską i matką sześciorga dzieci. Po śmierci męża wiodła życie zakonne w ufundowanym przez siebie klasztorze Oblatek pod regułą św. Benedykta, poświęcając się modlitwie i posługiwaniu ubogim. Doświadczała niekiedy widzialnej obecności swojego Anioła Stróża (kolekta). Zmarła 9 marca 1440 roku.

(kliknij, by przeczytać propria)

8 marca - Wtorek po IV niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-07

Myśl o męce Zbawiciela jest coraz żywsza. W lekcji widzimy Mojżesza, który wstawia się za grzesznym ludem. Był on typem Chrystusa Pośrednika Nowego i Wiecznego Przymierza, który nie tylko wstawiał się a nami, lecz oddał za nas swoje życie (ewangelia).

Tego dnia wspomnienie świętego Jana Bożego, wyznawcy oraz wspomnienie błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa i wyznawcy. Portugalczyk Jan Ciudad przechodził różne koleje życia zanim poświęcił się służbie Bożej. Był kolejno pasterzem, zarządcą dóbr, wędrownym księgarzem i żołnierzem. Nadprzyrodzone widzenie stało się początkiem jego nawrócenia. Pod imieniem Jana Bożego założył w roku 1538 szpital w Grenadzie i w nim aż do śmierci oddawał się pielęgnowaniu chorych. Gdy w szpitalu wybuchł pożar, św. Jan z narażeniem życia wynosił z płomieni chorych {kolekta). Jego uczniowie stworzyli nowy zakon Braci Szpitalnych, znany pod nazwą Bonifratrów, który do dzisiaj służy chorym. Leon XIII ogłosił go patronem pielgrzymów i chorych oraz polecił umieścić jego imię w litanii za konających 

Bł. Wincenty urodził się w Karwowie pod Sandomierzem. Został kapłanem diecezji krakowskiej, a z czasem prepozytem kolegiaty sandomierskiej i biskupem krakowskim. Po dziesięciu latach rządów diecezją zrzekł się biskupstwa i wstąpił do klasztoru Cystersów w Jędrzejowie gdzie zmarł świątobliwie 8 marca 1223 roku. Jako pierwszy Polak opisał dzieje narodu w Kronice.

(kliknij, by przeczytać propria)

7 marca - Poniedziałek po IV niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-03-06

W III wieku post trwał trzy tygodnie i rozpoczynał się z dzisiejszym dniem. Uderza nas zmiana w nastroju liturgii tych tygodni oraz wyraź- niej występuje myśl o Męce Pańskiej. Ewangelie, wyjęte ze św. Jana (z wyjątkiem Mszy czwartkowych), ukazują wzmagającą się walkę przewodników narodu żydowskiego z Chrystusem i Jego nauką. Lekcja dzisiejszej Mszy św. opowiada sławny sąd Salomona. Dziecko, które Salomon odbiera rzekomej matce i zwraca prawdziwej, jest obrazem duszy ludzkiej, którą Chrystus odbiera Synagodze, zobojętniałej na życie religijne, i oddaje Kościołowi. Ewangelia zawiera zapowiedź męki i zmartwychwstania Zbawiciela.

Tego dnia również wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, wyznawcy i Doktora Kościoła. Św. Tomasz w młodzieńczym wieku wstąpił do zakonu Dominikanów. Po ukończeniu studiów wykładał teologię na Uniwersytecie Paryskim. Nauczał także w Rzymie i w Neapolu. Napisał komentarze do Ksiąg Pisma św. oraz liczne dzieła teologiczne i filozoficzne. Główne z nich — Summą teologiczna stanowi do dzisiaj podstawę podręczników teologii. Liturgia zwraca uwagę na źródło tej głębokiej wiedzy «Doktora Anielskiego»: Płynęła ona z oświecenia Bożego Św. Tomasz zakończy życie w drodze na Sobór Lyoński 7 marca 1274 roku. Papież Leon XIII ogłosił go patronem szkół katolickich.

(kliknij, by przeczytać propria)

5 marca - Sobota po III niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe) - I sobota miesiąca

2016-03-04

Patronka kościoła stacyjnego św. Zuzanna złożyła ślub dziewictwa Ponieważ odrzuciła propozycję małżeństwa z synem cesarskim Galeriuszem Maksymem, poniosła śmierć męczeńską. Ze względu na podobieństwo imienia wybrano lekcję o Zuzannie, bohaterce opowieści ze Starego Testamentu. Zuzanna jest typem Kościoła prześladowanego przez pogan i heretyków. Jej wizerunek często spotykamy w katakumbach. Bóg ratuje swój Kościół z niebezpieczeństw, podobnie jak niewinną Zuzannę. W ewangelii czytamy, jak Zbawiciel uratował od śmierci grzeszną niewiastę. «Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył».

Tego dnia można również odprawić Mszę Adeamus o Niepokalanym Sercu NMP (szaty białe).

(kliknij, by przeczytać propria)