1. Kim jest ministrant?

      Ministrant to osoba, która asystuje księdzu podczas sprawowania sakramentów i nabożeństw, między innymi: podaje ampułki z winem i wodą, nosi świece czy posługuje z kadzidłem. Ministranci również prowadzą dialog z księdzem w czasie modlitw u stopni ołtarza, a także odmawiają z nim wspólnie inne modlitwy jak Credo czy Gloria.

    1. Jak zostać ministrantem?
      Każxda osoba chcąca posługiwać przy ołtarzu powinna zgłosić się po mszy świętej w zakrystii do księdza bądź ministrantów wyrażając chęć podjęcia posługi. Następnie jest ona wdrażana do służby poprzez podejmowanie kolejnych posług. Co jakiś czas również w naszym duszpasterstwie organizowane są otwarte kursy dla wszystkich pragnących nauczyć się trady cyjnej ministrantury lub ją podszkolić.