Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo Wiernych Liturgii Łacińskiej

XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  25 IX 2022

 1. Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy «nędzni i ubodzy» (ant. na wejście), Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą śmierć swojego Syna, dary Ducha Św., Kościół święty, Sakramenty i Pismo święte. Z tych źródeł spływa obficie łaska Boża na tych, którzy znając swoją słabość i grzeszność pokornie proszą o pomoc Bożą (ewangelia, ant. na ofiarowanie). Łaska Boża nadaje wartość naszej modlitwie i uczynkom, dlatego prosimy, aby zawsze nas uprzedzała i towarzyszyła nam.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
  • Dodatkowe Msze Święte w sobotę 1 października – Pierwsza Sobota Miesiąca: w Myślenicach w kościele św. Jakuba wyjątkowo o godz. 8.30 (ze względu na wizytację parafii przez biskupa), w Nowym Targu o godz. 15.00 w kościele św. Anny.
 3. W przyszłą niedzielę 2 października, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba. Ze względu na rozpoczynający się w październiku remont kościoła św. Jakuba w Myślenicach, celebracje Mszy Świętych w Klasycznym Rycie Rzymskim zostają przeniesione do kościoła św. Wojciecha w Drogini, na terenie parafii Osieczany.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • we wtorek wspomnienie Przeniesienia Relikwii św. Stanisława;
  • w środę wspomnienie św. Wacława Czeskiego, Księcia i Męczennika;
  • w czwartek Uroczystość św. Michała Archanioła;
  • w piątek wspomnienie św. Hieronima ze Strydonu, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w sobotę wspomnienie św. Jana z Dukli, Wyznawcy.
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 27 września od godz. 19.30 do 21.00 pod telefonem.
 6. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego planujemy rozpoczęcie w naszym duszpasterstwie kursu przygotowawczego do sakramentu bierzmowania. Wszystkich, którzy chcieli by przystąpić do bierzmowania w klasycznym rycie rzymskim prosimy o zgłaszanie się telefonicznie w dniu dyżuru kancelaryjnego. Pierwsze spotkanie w październiku – szczegóły za tydzień.
 7. Zapraszamy także wszystkich chętnych do służby ołtarza. Ministrantów nigdy za wiele, dlatego jeśli ktoś z młodych mężczyzn i młodzieńców chciałby podjąć się służenia do Mszy Świętej w naszym duszpasterstwie prosimy o zgłoszenie się po Mszach Świętych w zakrystii. Zapraszamy też serdecznie chętnych do scholi i chóru.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  18 IX 2022

 1. Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci (ant. na wejście)i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może wytrwać w świętości (kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego życia (ewangelia, ant. na ofiarowanie) i karmi je swoim ciałem «wydanym za życie świata» (ant. na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, powinniśmy zabiegać o jego rozwóji promieniowanie na innych (lekcja). (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. Dziś rozpoczynamy Nowennę przed świętem Przeniesienia relikwii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski. Świętemu Stanisławowi polecać będziemy intencje naszego Duszpasterstwa. Modlitwa nowenny w dni powszednie przed Mszą świętą wieczorną.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
 4. W przyszłą niedzielę 18 września, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 5. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Januarego i Towarzyszy Męczenników;
  • we wtorek wspomnienie Świętych Męczenników Koreańskich;
  • w środę Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty – Środa Suchych Dni Wrześniowych;
  • w czwartek wspomnienie św. Tomasza z Villanova, Biskupa i Męczenników;
  • w piątek – Piątek Suchych Dni Wrześniowych;
  • w sobotę – Sobota Suchych Dni Wrześniowych;
 6. W tym tygodniu dyżuru kancelaryjnego nie będzie.
 7. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego planujemy rozpoczęcie w naszym duszpasterstwie kursu przygotowawczego do sakramentu bierzmowania. Wszystkich, którzy chcieliby przystąpić do bierzmowania w klasycznym rycie rzymskim prosimy o zgłaszanie się telefonicznie w dniu dyżuru kancelaryjnego.
 8. Zapraszamy także wszystkich chętnych do służby ołtarza. Ministrantów nigdy za wiele, dlatego jeśli ktoś z młodych mężczyzn i młodzieńców chciałby podjąć się służenia do Mszy Świętej w naszym duszpasterstwie prosimy o zgłoszenie się po Mszach Świętych w zakrystii. Zapraszamy też serdecznie chętnych do scholi i chóru.
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  11 IX 2022

 1. Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie staje już czasu. Dlatego Kościół przypomina: «Szukajcież naprzód Królestwa Bożego… a wszystko inne będzie wam przydane» (ewangelia). Śpiewy mszalne wysławiają szczęście płynące z wiernego oddania się Bogu. (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. Po Mszy Świętej o godz. 19.00 zmiana tajemnic Różańca Świętego.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
  • dodatkowo w środę 14 września w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, Msze Święte:
   • w Nowym Targu o godz. 16.30
   • w Myślenicach o godz. 18.30.
 4. W przyszłą niedzielę 18 września, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 5. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi;
  • w środę Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego;
  • w czwartek Święto Siedmiu Boleści NMP;
  • w piątek wspomnienie śś. Korneliusza Papieża i Cypriana Biskupa, Męczenników;
  • w sobotę wspomnienie św. Hildegardy z Bingen, Dziewicy i Doktora Kościoła;
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 13 września od 19.30 do 21.00 pod telefonem.
 7. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego planujemy rozpoczęcie w naszym duszpasterstwie kursu przygotowawczego do sakramentu bierzmowania. Wszystkich, którzy chcieliby przystąpić do bierzmowania w klasycznym rycie rzymskim prosimy o zgłaszanie się telefonicznie w dniu dyżuru kancelaryjnego
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  4 IX 2022

 1. Nadzieja naszego zbawienia opiera się na obietnicach Bożych. Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży jego potomstwo jak gwiazdy na niebie i że z tego potomstwa wybierze Zbawiciela świata. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg spełnił obietnicę zsyłając na świat swojego Syna, który jako człowiek pochodził z potomstwa Abrahama (lekcja). Chrystus zawarł nowe przymierze między Bogiem a ludźmi, które obejmuje wszystkie narody. Podstawą zbawienia nie jest już przynależność do narodu wybranego, lecz wiara w Chrystusa, przez którego Bóg obiecał nas zbawić (ewangelia). Jako uczestnicy Nowego Przymierza powołujemy się na obietnice Boże (ant. na wejście, graduał) i prosimy Boga o pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Stanowią one naszą odpowiedź na wezwanie Boże.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. Po Mszy Świętej o godz. 19.00 zmiana tajemnic Różańca Świętego.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
  • dodatkowo w czwartek 8 września w święto Narodzenia NMP, Msza Święta w Myślenicach o godz. 18.00.
 4. W środę 7 września zapraszamy na spotkanie i wspólną modlitwę z klerykami z Instytutu Dobrego Pasterza.O godz. 17.30 konferencja i o godz. 18.30 Msza Święta Śpiewana.
 5. W przyszłą niedzielę 11 września, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 6. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Wawrzyńca Justinianiego, Biskupa i Wyznawcy;
  • we wtorek wspomnienie Świętych Patronów Szwecji;
  • w środę wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, Biskupa i Męczennika;
  • w czwartek Święto Narodzenia NMP – nasze Polskie Matki Bożej Siewnej;
  • w piątek wspomnienie bł. Anieli Salawy, Dziewicy;
  • w sobotę wspomnienie św. Mikołaja z Tolentino, Wyznawcy;
 7. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w czwartek 6 września od 19.30 do 21.00 pod telefonem.
 8. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego planujemy rozpoczęcie w naszym duszpasterstwie kursu przygotowawczego do sakramentu bierzmowania. Wszystkich, którzy chcieliby przystąpić do bierzmowania w klasycznym rycie rzymskim prosimy o zgłaszanie się telefonicznie w dniu dyżuru kancelaryjnego
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  28 VIII 2022

 1. Słowa Chrystusa: «Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie» odnoszą się do wszystkich dzieci Kościoła. W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje przed nami jako pośrednik Nowego Przymierza doskonalszego niż Stare (lekcja) i jako miłosierny Samarytanin, który pochyła się nad duszą ludzką, obrabowaną z łaski i poranioną, aby ją uzdrowić (ewangelia). (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
  • w pierwszy piątek miesiąca Msza Święta w Nowym Targu o 16.30 i w Myślenicach o godz. 18.30
  • w pierwszą sobotę miesiąca w Nowym Targu o godz. 15.00 i w Myślenicach o godz. 18.00.
 3. W przyszłą niedzielę 4 września, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie Ścięcia św. Jana Chrzciciela;
  • we wtorek wspomnienie św. Róży z Limy, Dziewicy;
  • w środę wspomnienie św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy;
  • w czwartek wspomnienie bł. Bronisławy Odrowąż, Dziewicy – przed Mszą Święta wieczorną o godz. 18.15 nabożeństwo do bł. Bronisławy;
  • w piątek wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, Króla i Wyznawcy;
  • w sobotę wspomnienie św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w czwartek 1 września od 19.30 do 21.00 pod telefonem.
 6. Również dziś po Mszach Świętych w naszym Duszpasterstwie, zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie prawa „W obronie chrześcijan”.
 7. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  21 VIII 2022

 1. Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawiciela, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedziele gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę (ant. na wejście).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
 3. W przyszłą niedzielę 28 sierpnia, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek Święto Niepokalanego Serca NMP;
  • we wtorek wspomnienie św. Filipa Benicjusza, Wyznawcy;
  • w środę święto św. Bartłomieja Apostoła;
  • w czwartek wspomnienie św. Ludwika IX, Króla Francji, Wyznawcy;
  • w piątek Uroczystość NMP Częstochowskiej;
  • w sobotę wspomnienie św. Józefa Kalasantego, Wyznawcy;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 23 sierpnia od 19.30 do 21.00.
 6. W dniu dzisiejszym po wszystkich Mszach Świętych w Krakowie nasz Kleryk Szymon Kubasiak z Seminarium Bractwa w Denton, będzie zbierał datki na potrzeby kształcenia oraz przejazdów z Polski do Stanów Zjednoczonych. Serdecznie prosimy o wsparcie naszego Kleryka, który wyszedł z naszego Krakowskiego Duszpasterstwa. Bóg zapłać za życzliwość i dary serca.
 7. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

Prośba o modlitwę w intencji ks. Krzysztofa Sanetry FSSP

Serdecznie prosimy wszystkich o modlitwę w intencji ks. Krzysztofa Sanetry FSSP. Wylądował wczoraj w szpitalu, a dzisiaj przebywa na OIOMIE w ciężkim stanie. Prawe płuco jest zajęte. Jakieś draństwo się przyplątało. Według badań nie ma covida, ale jeszcze nie ma diagnozy. Potrzeba modlitwy.


Pozdrawiamy serdecznie
Księża FSSP w Polsce

X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  14 VIII 2022

 1. W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych — to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże (antyfony na wejście, na ofiarowanie, na komunię). Natomiast kto się wywyższa, będzie poniżony.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • W poniedziałek 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP Msze Święte według niedzielnego porządku:
   • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
   • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
   • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
  • od wtorku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
 3. W przyszłą niedzielę 21 sierpnia, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek Uroczystość Wniebowzięcia NMP;
  • we wtorek wspomnienie św. Joachima Ojca NMP;
  • w środę wspomnienie św. Jacka Odrowąża, Wyznawcy;
  • w piątek wspomnienie św. Jana Eudesa, Wyznawcy;
  • w sobotę wspomnienie św. Bonawentury z Clairvaux, Opata, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
 5. W tym tygodniu nie będzie dyżuru kancelaryjnego.
 6. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  7 VIII 2022

 1. Chrześcijańskie powołanie nie uwalnia nas od walki z pokusami. W dzisiejszą niedzielę słyszymy podwójne ostrzeżenie przed marnowaniem łaski Bożej. Izraelici wyprowadzeni z Egiptu buntowali się przeciw Bogu i za karę tułali się czterdzieści lat po pustyni (lekcja). Jerozolima odrzuciła Mesjasza i za karę legła w gruzach (ewangelia). Zdarzenia te są ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. W dążeniu do Boga trapią nas pokusy, ale wspomaga łaska Boża. Z jej pomocą możemy pokonać wszystkie pokusy i wytrwać w wierności prawu Bożemu, które jest słuszne i słodkie (ant. na ofiarowanie).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
 3. W przyszłą niedzielę 14 sierpnia, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, wyznawcy;
  • we wtorek Wigilia św. Wawrzyńca Rzymskiego, Diakona i Męczennika
  • w środę Uroczystość św. Wawrzyńca Rzymskiego, Diakona i Męczennika
  • w piątek wspomnienie św. Klary z Asyżu. Dziewicy;
  • w sobotę wspomnienie NMP Kalwaryjskiej;
 5. W tym tygodniu nie będzie dyżuru kancelaryjnego.
 6. Zapraszamy na rekolekcje tradycji katolickiej dla rodzin i osób indywidualnych w Pniewach (koło Poznania) od 24 do 31 sierpnia br. Rekolekcje organizuje Fundacja Święta Rodzina wraz z ks. Dawidem Pietrasem. Temat rekolekcji: „Przykazania kościelne – drogowskazy Kościoła”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Dawidem. Mail: pietrasdawid@poczta.fm.
  Link na zapisy i bliższe informacje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgxYKKzdv6X6UmdbXcJ7txTWxQ85xpWaID1eH5a8fVyGAvTQ/viewform
 7. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  31 VII 2022

 1. Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć powinniśmy iść za Jego natchnieniami, a nie kierować się pożądliwościami (lekcja). W dążeniu do życia wewnętrznego powinniśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne trzeba się starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej (ewangelia). Modlimy się o umiejętność dobrego wykorzystania doczesności dla dobra duszy(kolekta, sekreta).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
  • piątek o 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach i 17.30 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
  • sobota o 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach i o godz. 15.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
 3. W przyszłą niedzielę 7 sierpnia, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  1. w poniedziałek wspomnienie św. Piotra w okowach;
  2. we wtorek wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  3. w czwartek wspomnienie św. Dominika Guzmana, Wyznawcy
  4. w piątek wspomnienie Rocznicy Konsekracji Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej
  5. w sobotę uroczystość Przemienienia Pańskiego
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w dniu 1 sierpnia – w poniedziałek – od 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 6. Zapraszamy na rekolekcje tradycji katolickiej dla rodzin i osób indywidualnych w Pniewach (koło Poznania) od 24 do 31 sierpnia br. Rekolekcje organizuje Fundacja Święta Rodzina wraz z ks. Dawidem Pietrasem. Temat rekolekcji: „Przykazania kościelne – drogowskazy Kościoła”. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Dawidem. Mail: pietrasdawid@poczta.fm.
  Link na zapisy i bliższe informacje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgxYKKzdv6X6UmdbXcJ7txTWxQ85xpWaID1eH5a8fVyGAvTQ/viewform
 7. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.