Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo Wiernych Liturgii Łacińskiej

IV Niedziela po Objawieniu Pańskim 29 I 2023

 1. Przez uciszenie burzy na morzu Pan Jezus objawił swoją moc nad przyrodą wywołując na usta ludzkie pytanie: «Kto jest ten, że wichry i morze są mu posłuszne?» Burza na morzu jest obrazem walk Kościoła oraz walk duszy z pokusami. W modlitwach dzisiejszej Mszy wyznajemy naszą słabość i prosimy, aby Bóg oczyścił nas z grzechu i umocnił w dobrym. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do środy o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
  • w czwartek 2 lutego w Święto Oczyszczenia NMP Msze Święte w Krakowie w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP o 6.30, o 18.30 poświęcenie świec w kościele sióstr karmelitanek bosych przy ul. Kopernika 44, a następnie procesja do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i Msza Święta. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec z osłonkami.
   W Nowym Targu w kościele św. Anny o 16.00 i w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 19.00 – przed Mszami wieczornymi poświęcenie świec;
  • w Pierwszy Piątek miesiąca lutego w Krakowie w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP o 6.30 i 18.30; w Nowym Targu w kościele św. Anny o 16.30 i w Myślenicach w Kościele św. Jakuba o 18.30;
  • w Pierwszą Sobotę miesiąca lutego w Krakowie w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP o 6.30 i 18.30; w Nowym Targu w kościele św. Anny o 15.00 i w Myślenicach w Kościele św. Jakuba o 18.00;
 3. W przyszłą niedzielę 5 lutego Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 31 stycznia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem. W tym tygodniu ze względu na wyjazd Ks. Marcina z harcerzami na zimowisko przyjmujemy jedynie zgłoszenia kolędowe, pozostałe sprawy kancelaryjne po 12 lutego. W tym tygodniu prosimy o dzwonienie na numer: +48 887 772 323.
 5. Zapraszamy na spotkanie Krakowskiej Grupy Apologetycznej we środę po Mszy św. Wieczornej o 19:15 w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP.
 6. W miesiącu lutym rozpoczynamy przygotowania dla dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Zgłoszenia telefonicznie po 12 lutego na dyżurze kancelaryjnym, lub osobiście do Ks. Piotra. 
 7. Nasze Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Fundacja Constitues Eos przygotowało kalendarz na Rok Pański 2023 pt. „Święci z Kościoła na Wesołej”. Kalendarz do nabycia po Mszach Świętych u naszych ministrantów, koszt kalendarza to niezmiennie od kilku lat 25 zł i jest to forma cegiełki na zakup nowych szat liturgicznych do naszego kościoła.
 8. Podobnie jak w zeszłym roku chętnych do przyjęcia na kolędę księży z naszego duszpasterstwa, prosimy o zgłaszanie adresów i ustalenie terminu telefonicznie w czasie dyżuru kancelaryjnego. Kolęda ta nie zastępuje kolędy parafialnej i warunkiem odwiedzin jest zgoda na przyjęcie księdza z parafii zamieszkania. Kolęda będzie trwała do marca.
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
 10. Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.

III Niedziela po Objawieniu Pańskim 22 I 2023

 1. Dzisiejsze śpiewy mszalne sławią powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejście, graduał, alleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę. Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc Żydom i poganom. Godna podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności zbawienia. Słowa setnika, wyrażające pokorę, wiarę i ufność stały się liturgiczną modlitwą przed Komunią świętą. W Komunii św. Pan Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
 3. W przyszłą niedzielę 29 stycznia Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek 23 stycznia, wspomnienie św. Rajmunda z Pennafort, Wyznawcy;
  • we wtorek 24 stycznia, wspomnienie św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika;
  • w środę 25 stycznia, wspomnienie Nawrócenia św. Pawła Apostoła;
  • w czwartek 26 stycznia, wspomnienie św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika;
  • w piątek 27 stycznia, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w sobotę 28 stycznia, wspomnienie św. Piotra Nolasco, Wyznawcy;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 24 stycznia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 6. Nasze Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Fundacja Constitues Eos przygotowało kalendarz na Rok Pański 2023 pt. „Święci z Kościoła na Wesołej”. Kalendarz do nabycia po Mszach Świętych u naszych ministrantów, koszt kalendarza to niezmiennie od kilku lat 25 zł i jest to forma cegiełki na zakup nowych szat liturgicznych do naszego kościoła.
 7. Podobnie jak w zeszłym roku chętnych do przyjęcia na kolędę księży z naszego duszpasterstwa, prosimy o zgłaszanie adresów i ustalenie terminu telefonicznie w czasie dyżuru kancelaryjnego. Kolęda ta nie zastępuje kolędy parafialnej i warunkiem odwiedzin jest zgoda na przyjęcie księdza z parafii zamieszkania. Kolęda będzie trwała do marca.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
 9. Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.

II Niedziela po Objawieniu Pańskim 15 I 2023

 1. Przemieniając wodę w wino Chrystus «objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego». Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga – Zbawcy. Przez udział w godach małżeńskich Pan Jezus podkreślił świętość tego związku, który jest symbolem związku istniejącego między Chrystusem i Jego Kościołem. Związek ten odnawia się i umacnia w każdej Mszy św. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
 3. W przyszłą niedzielę 22 stycznia Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w środę 18 stycznia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 5. Nasze Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Fundacja Constitues Eos przygotowało kalendarz na Rok Pański 2023. Czekamy jeszcze na przesyłkę z drukarni, dlatego prosimy o cierpliwość.
 6. Podobnie jak w zeszłym roku chętnych do przyjęcia na kolędę księży z naszego duszpasterstwa, prosimy o zgłaszanie adresów i ustalenie terminu telefonicznie w czasie dyżuru kancelaryjnego. Kolęda ta nie zastępuje kolędy parafialnej i warunkiem odwiedzin jest zgoda na przyjęcie księdza z parafii zamieszkania. Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku.
 7. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
 8. Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.
 9. Bractwo Przedmurza zaprasza mężczyzn na spotkanie otwarte, które odbędzie się we wtorek 17 stycznia o godz. 19:00 przy klasztorze ojców Karmelitów Bosych (ul. Rakowicka 18 – wejście przez furtę). Podczas spotkania planowane jest odmówienie części Różańca, przekazanie informacji o działalności Bractwa Przedmurza, a także nauka na temat walki duchowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mężczyzn!

Niedziela Świętej Rodziny 8 I 2023

 1. W starszej formie rytu rzymskiego święto Świętej Rodziny obchodzimy w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim. Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu, w zwyczajnych warunkach, rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne, oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające dom nazaretański. W lekcji św. Paweł poucza nas o cnotach, które są warunkiem szczęścia domowego. W ewangelii dostrzegamy troskę Maryi i Józefa o Dziecię Jezus i posłuszeństwo Syna Bożego wobec ziemskich rodziców. Przy ofiarowaniu uświadamiamy sobie, że rodzina chrześcijańska winna wychowywać swe dzieci dla Boga. W modlitwach dzisiejszej Mszy upraszamy dla wszystkich naszych rodzin umiejętność naśladowania świętej Rodziny. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. Z dniem 8 stycznia 2023 roku wracamy do celebracji Mszy Świętych w kościele św. Jakuba w Myślenicach. Serdecznie prosimy wiernych z Myślenic i okolic o pomoc w sprzątaniu kościoła od poniedziałku do środy. Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi i parafii Osieczany za gościnne przyjęcia nas w kościele filialnym w Drogini i za możliwość odprawiania tam Mszy Świętych w czasie remontu kościoła w Myślenicach.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
  • Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę Solenną w piątek, 13 stycznia o godzinie 18:30 – w Oktawę Objawienia Pańskiego (Chrzest Pański), którą uświetni zespół z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie pod kierownictwem prof. Adama Korzeniowskiego. Podczas liturgii zostanie wykonana Missa Brevis D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.
 4. W przyszłą niedzielę 15 stycznia Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we środę 11 stycznia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 6. Nasze Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Fundacja Constitues Eos przygotowało kalendarz na Rok Pański 2023. Czekamy jeszcze na przesyłkę z drukarni, dlatego prosimy o cierpliwość.
 7. Podobnie jak w zeszłym roku chętnych do przyjęcia na kolędę księży z naszego duszpasterstwa, prosimy o zgłaszanie adresów i ustalenie terminu telefonicznie w czasie dyżuru kancelaryjnego. Kolęda ta nie zastępuje kolędy parafialnej i warunkiem odwiedzin jest zgoda na przyjęcie księdza z parafii zamieszkania. Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
 9. Bractwo Przedmurza zaprasza mężczyzn na spotkanie otwarte, które odbędzie się we wtorek 17 stycznia o godz. 19:00 przy klasztorze ojców Karmelitów Bosych (ul. Rakowicka 18 – wejście przez furtę). Podczas spotkania planowane jest odmówienie części Różańca, przekazanie informacji o działalności Bractwa Przedmurza, a także nauka na temat walki duchowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mężczyzn!

Niedziela w Oktawie Narodzenia Pańskiego 1 I 2023

 1. W Nowy Rok kończy się obchód świąt Bożego Narodzenia. Powtarzając śpiewy mszalne z trzeciej Mszy Bożego Narodzenia, jeszcze raz dziękujemy za przyjście Syna Bożego, który jest królem ludzkości. Wspominamy również obrzezanie Pańskie. w ósmym dniu po Bożym Narodzeniu poddano Dziecię Jezus obrzezaniu nakazanemu przez Boga członkom narodu wybranego. Przy tym bolesnym obrzędzie Chrystus wylał pierwociny krwi za nasze zbawienie. Jego cierpienie odbiło się w sercu Matki, która kiedyś będzie towarzyszyła Jego ofierze pod krzyżem. Kolekta dzisiejszej Mszy i antyfony brewiarzowe sławią Jej Boskie Macierzyństwo. Oktawę Bożego Narodzenia Kościół obchodzi w uroczysty sposób, aby uświęcić początek roku cywilnego. W słowach lekcji mszalnej znajdujemy program na nowy rok: żyć mamy rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, czerpiąc siły z łaski Zbawiciela i oczekując Jego powrotu na końcu czasów. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. Wielkim smutkiem przejmuje nasze serca śmierć umiłowanego Papieża Emeryta Benedykta XVI. Dziękujmy Bogu za jego pontyfikat i życie oraz pamiętajmy w naszych modlitwach. O Mszach Świętych za zmarłego Papieża będziemy informować na bieżąco.
 3. Z dniem 6 stycznia 2023 roku wracamy do celebracji Mszy Świętych w kościele św. Jakuba w Myślenicach. Serdecznie prosimy wiernych z Myślenic i okolic o pomoc w sprzątaniu kościoła od poniedziałku do środy. Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi i parafii Osieczany za gościnne przyjęcia nas w kościele filialnym w Drogini i za możliwość odprawiania tam Mszy Świętych w czasie remontu kościoła w Myślenicach.
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do czwartku o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19;
  • W piątek w Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia – Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
   • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
   • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
   • w Drogini w kościele św. Wojciecha o 11.30;
  • W sobotę 7 stycznia – pierwszą sobotę miesiąca:
   • w Krakowie o godz. 6.30 i 18.30 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
   • w Nowym Targu o godz. 15.00 w kościele św. Anny;
   • w Drogini w kościele św. Wojciecha o 18.30;
 5. W przyszłą niedzielę 8 stycznia Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Drogini w kościele św. Wojciecha o 11.30;
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 3 stycznia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 7. Nasze Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Fundacja Constitues Eos przygotowało kalendarz na Rok Pański 2023. Czekamy jeszcze na przesyłkę z drukarni, dlatego prosimy o cierpliwość.
 8. Podobnie jak w zeszłym roku chętnych do przyjęcia na kolędę księży z naszego duszpasterstwa, prosimy o zgłaszanie adresów i ustalenie terminu telefonicznie w czasie dyżuru kancelaryjnego. Kolęda ta nie zastępuje kolędy parafialnej i warunkiem odwiedzin jest zgoda na przyjęcie księdza z parafii zamieszkania. Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku.
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 XII 2022

 1. Ubiegłej nocy oraz dnia dzisiejszego przenosimy się duchem do groty betlejemskiej i łączymy się z Matką Bożą oraz Aniołami, witającymi rodzącego się Zbawiciela. Wspaniałe przeciwstawienia kolędy starają się oddać wielkość tajemnicy: «Bóg się rodzi, moc – truchleje, Pan niebiosów – obnażony; Ogień – krzepnie, blask – ciemnieje, Ma granice – Nieskończony. Wzgardzony – okryty chwałą, Śmiertelny — Król nad wiekami». Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Ze szczególnym przejęciem śpiewamy hymn Gloria in excelsis Deo, który tej nocy zabrzmiał po raz pierwszy na ziemi, i klękamy wyznając wiarę w Jezusa, który «przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem».(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • W poniedziałek w drugim dniu Świąt:
   • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
   • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
   • w Drogini w kościele św. Wojciecha o 11.30;
  • od wtorku do piątku o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19;
  • W sobotę w Oktawie Narodzenia Pańskiego – 31 grudnia w Zakończenie Starego Roku o godz. 6.30 i 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika, po Mszy Wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynno-błagalne ze śpiewem suplikacji i Te Deum. Dodatkowo tego dnia Msza Święta o godz. 15.00 w Kościele św. Anny w Nowym Targu.
  • W przyszłą niedzielę 1 stycznia w Nowy Rok, Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
   • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
   • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
   • w Drogini w kościele św. Wojciecha o 11.30;
  • W tym tygodniu nie będzie dyżuru kancelaryjnego!!! Dyżur kancelaryjny będzie dopiero we wtorek 3 stycznia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
  • Jak już ogłaszaliśmy tydzień temu od stycznia tutejszy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika w Krakowie zostanie wydzierżawiony na potrzeby naszego Duszpasterstwa przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. Będziemy musieli co miesiąc opłacać czynsz i koszty zużycia mediów. Po Mszy świętej będzie można wypełnić lub zabrać dobrowolne deklaracje wsparcia Funduszu utrzymania tego kościoła, jak i karteczki z numerem konta do przelewów. Podanie swoich danych jest nieobowiązkowe i dobrowolne. Ma służyć jedynie przesyłaniu regularnych sprawozdań ze zbiórek oraz podziękowań dla Darczyńców. Bóg zapłać za wszelkie okazane wsparcie.
  • Składamy serdeczne podziękowania naszym Zakrystianom i Ministrantom za posprzątanie i piękne udekorowanie naszego kościoła. Włożyli w to wiele trudu oraz poświęcenia nawet w chorobie. Serdeczne Bóg zapłać.
  • Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

Spowiedź Adwentowa 2022

Zapraszamy na spowiedź Adwentową:
 • w piątek (23XII) od 18.00 do 19.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia
 • w sobotę (wigilia) od 8.00 d0 16.00 w Sanktuarium na Łagiewnikach Konfesjonał 2

IV Niedziela Adwentu 18 XII 2022

 1. W pierwszych wiekach Kościoła w dzisiejszą niedzielę odprawiano Mszę kończącą Wigilię suchedniową. Gdy nabożeństwo sobotnie przełożono na rano, ułożono na niedzielę formularz mszalny, który powtarza myśli liturgii Suchych Dni. Nadchodzi chwila wypełnienia się proroctw. Wkrótce Maryja powije oczekiwanego Zbawiciela. W antyfonie na ofiarowanie sławimy Ją i Jej Syna. W ewangelii czytamy wezwanie, aby gotować drogi Panu. Prorok, przepowiadający przyjście Odkupiciela, i św. Jan Chrzciciel, bezpośrednio poprzedzający Jego wystąpienie, głoszą odwieczną potrzebę pokuty. Abyśmy dobrze mogli wykorzystać łaski Bożego Narodzenia powinniśmy się do tego święta przygotować. Musimy prostować drogę Pańską do naszej duszy. Chrystus nadchodzi jako Zbawiciel, ale nadejdzie również jako Sędzia. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. Msze Święte Roratnie będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP i przez cały czas Adwentu Msze Święte poranne będą o godz. 6.00. Dopiero po Bożym Narodzeniu wrócimy do godz. 6.30. Prosimy o zabieranie ze sobą lampionów lub świec z osłonkami.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
  • w sobotę w Wigilię Bożego Narodzenia zapraszamy o godz. 6.00 na ostatnie Roraty oraz na Pasterkę do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika na godz. 24.00, a także na Paterkę w Drogini w kościele św. Wojciecha o godz. 24.00.
 4. W pierwszym dniu i drugim dniu Świąt Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Drogini o 11.30 w kościele św. Wojciecha.
 5. Po Mszach Świętych u naszych ministrantów możliwość nabycia opłatków na stół wigilijny. Ofiara przeznaczona na zakup paramentów dla duszpasterstwa.
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 20 grudnia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 7. Jak już ogłaszaliśmy tydzień temu od stycznia tutejszy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika w Krakowie zostanie wydzierżawiony na potrzeby naszego Duszpasterstwa przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. Będziemy musieli co miesiąc opłacać czynsz i koszty zużycia mediów. Po Mszy świętej będzie można wypełnić lub zabrać dobrowolne deklaracje wsparcia Funduszu utrzymania tego kościoła, jak i karteczki z numerem konta do przelewów. Podanie swoich danych jest nieobowiązkowe i dobrowolne. Ma służyć jedynie przesyłaniu regularnych sprawozdań ze zbiórek oraz podziękowań dla Darczyńców. Bóg zapłać za wszelkie okazane wsparcie.
 8. Stowarzyszenie Charytatywne Dobrosław przeprowadza akcję zbiórki pieniędzy dla Szymonka. Chłopiec choruje na dziecięce porażenie mózgowe oraz zanik mięśni. Bez kosztownej rehabilitacji oraz leczenia, chłopcu grozi przykurcz mięśni, co doprowadzi do unieruchomienia na wózku inwalidzkim. Przedstawiciele Stowarzyszenia będą zbierać datki przed naszym kościołem w niedzielę 11 grudnia po wszystkich Mszach Świętych. Serdecznie prosimy o wsparcie tej akcji,
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
 10. Krakowska Grupa Apologetyczna zaprasza na konferencję ,,o Sakramencie bierzmowania”, w środę 21 grudnia po mszy św. wieczornej w Kościele.

III Niedziela Adwentu – Gaudete 11 XII 2022

 1. Od trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem «Pan jest blisko» rozpoczyna się od tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje ton radości dzisiejszej Mszy świętej. Jak lud izraelski został wyzwolony z niewoli babilońskiej, tak my zostaniemy uwolnieni z naszych ciemności. Św. Jan Chrzciciel zapewnia, że Chrystus już stanął wpośród nas. Obecny w Eucharystii, sam przysposabia dusze na wielkie łaski nadchodzących świąt. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. Msze Święte Roratnie będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP i przez cały czas Adwentu Msze Święte poranne będą o godz. 6.00. Dopiero po Bożym Narodzeniu wrócimy do godz. 6.30. Prosimy o zabieranie ze sobą lampionów lub świec z osłonkami.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
 4. Przedłużeniem Uroczystości Odpustowej jest nowenna ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, która rozpoczęliśmyy 9 grudnia – nowenna jest w intencji kościoła dla naszego Duszpasterstwa.
 5. W przyszłą niedzielę 18 grudnia, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Drogini o godz. 11.30 w kościele św. Wojciecha.
 6. Rekolekcje Adwentowe dla Duszpasterstwa Krakowskiego w Suche Dni Adwentu 14, 16 i 17 grudnia 2022. Rekolekcje wygłosi Ks. Szymon Wykupił.
 7. Po Mszach Świętych u naszych ministrantów możliwość nabycia opłatków na stół wigilijny. Ofiara przeznaczona na zakup paramentów dla duszpasterstwa.
 8. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 13 grudnia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 9. Jak już ogłaszaliśmy tydzień temu od stycznia tutejszy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika w Krakowie zostanie wydzierżawiony na potrzeby naszego Duszpasterstwa przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. Będziemy musieli co miesiąc opłacać czynsz i koszty zużycia mediów. Po Mszy świętej będzie można wypełnić lub zabrać dobrowolne deklaracje wsparcia Funduszu utrzymania tego kościoła, jak i karteczki z numerem konta do przelewów. Podanie swoich danych jest nieobowiązkowe i dobrowolne. Ma służyć jedynie przesyłaniu regularnych sprawozdań ze zbiórek oraz podziękowań dla Darczyńców. Bóg zapłać za wszelkie okazane wsparcie.
 10. Stowarzyszenie Charytatywne Dobrosław przeprowadza akcję zbiórki pieniędzy dla Szymonka. Chłopiec choruje na dziecięce porażenie mózgowe oraz zanik mięśni. Bez kosztownej rehabilitacji oraz leczenia, chłopcu grozi przykurcz mięśni, co doprowadzi do unieruchomienia na wózku inwalidzkim. Przedstawiciele Stowarzyszenia będą zbierać datki przed naszym kościołem w niedzielę 11 grudnia po wszystkich Mszach Świętych. Serdecznie prosimy o wsparcie tej akcji.
 11. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
 12. 16 grudnia RP 1672 zmarł król Jan Kazimierz, zwycięzca spod Beresteczka, obrońca Ojczyzny w czasach potopu szwedzkiego, który, składając Śluby Lwowskie, obrał Matkę Bożą za królową państw tworzących Rzeczpospolitą. W 350. rocznicę Jego śmierci zostaną odprawione Msze Requiem w Krakowie we czwartek 15 grudnia br. o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika 19 . Uroczystość organizuje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.
 13. Ogłoszenie organizatorów pielgrzymki wynagradzającej: W grudniu rozpoczyna się druga edycja: „Pielgrzymki Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu”. Składa się ona z trzech pielgrzymek, które będą się odbywać w niedziele: 11 grudnia 2022 roku, 15 stycznia i 12 lutego 2023 roku. Pielgrzymka wyjdzie ok. 13 20 z Sanktuarium św. Józefa na ul. Rakowickiej 18 w Krakowie (po zakończeniu Mszy świętej o 12 30) i przejdzie do Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Płaszowie, gdzie zakończy się krótkim nabożeństwem przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszam Wiernych Tradycji Łacińskiej, którzy chcieliby wziąć w niej udział, aby dołączyli w Sanktuarium św. Józefa lub zaczekali przy podwórku sióstr karmelitanek na ul. Kopernika 44. Tam, przy kolumnie Męki Pańskiej pielgrzymka tradycyjnie zatrzyma się na modlitwę różańcową. Trasa wynosi ok. 5,5 km. Ze względu na pokutny charakter, całość przejdziemy w milczeniu.