Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo Wiernych Liturgii Łacińskiej

I Niedziela Adwentu 27 XI 2021

 1. W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie». W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy okres Adwentu. Ma on podwójny charakter, gdyż jest czasem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, a a nbsp;także jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.
 3. Msze Święte Roratnie sprawowane będą każdego dnia o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu.
 4. W przyszłą niedzielę 5 grudnia, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30.
 5. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • we wtorek święto św. Andrzeja Apostoła;
  • w czwartek wspomnienie św. Piotra Chryzologa, Biskupa Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w piątek wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, Wyznawcy;
  • w sobotę wspomnienie św. Barbary Dziewicy i Męczennicy;
 6. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środa o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek
   • o godz.7.30 w Katedrze na Wawelu;
   • o godz. 17.30 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
   • o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
  • sobota
   • o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
   • o godz. 15.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
   • o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
 7. Rekolekcje Adwentowe dla Nowego Targu w dniach 3, 4 i 5 grudnia 2021.
 8. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 30 listopada od godz. 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 9. Po Mszach Świętych u naszych ministrantów możliwość nabycia opłatków na stół wigilijny. Ofiara przeznaczona na zakup paramentów dla duszpasterstwa.
 10. . Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – OSTATNIA 21 XI 2021

 1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta). (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. Dzisiejsza niedziela to już ostania niedziela roku liturgicznego, w przyszłą niedzielę 28 listopada rozpoczynamy już święty czas Adwentu oraz nowy rok liturgiczny.
 3. W przyszłą niedzielę 28 listopada, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Cecylii Rzymianki, Dziewicy i Męczennicy;
  • we wtorek wspomnienie św. Klemensa I, Papieża i Męczennika;
  • w środę wspomnienie św. Jana od Krzyża, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w czwartek wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy;
  • w piątek wspomnienie św. Sylwestra Gozzoliniego, Opata;
  • w sobotę wspomnienie NMP w sobotę;
 5. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
 6. Gorąco zapraszamy do udziału w Czuwaniu z Matką Bożą Niepokalaną, 27 listopada 2021, w 191 Rocznicę Objawienia Cudownego Medalika w kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie. O godz. 19.30 procesja różańcowa spod figurki Niepokalanej przy tarnowskiej katedrze. Na procesję prosimy przynieść świece lub białe lampiony. O godz. 20.15 Msza Święta z wyższą asystą. O godz. 22.00 Akatyst ku czci Bożej Rodzicielki. O godz. 23.00 śpiewana Kompleta. Zakończenie około godz. 23.15. Niech nasz liczny udział będzie wyrazem naszej wdzięczności wobec Matki Bożej za Jej opiekę nad nami.
 7. W tym tygodniu nie będzie dyżuru kancelaryjnego.
 8. Decyzją Ojca Świętego w tym roku, odpust zupełny ofiarowany za zmarłych możemy uzyskać przez cały miesiąc listopad. Musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, nawiedzić cmentarz lub kościół i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Odpust możemy ofiarować za naszych bliskich zmarłych lub za dusze w czyśćcu cierpiące.
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – VI pozostała po Niedzieli po Objaw. Pańskim 14 XI 2021

 1. Teksty mszalne przedstawiają rozwój Królestwa Chrystusowego. Rozrasta się ono jak ziarnko gorczyczne w potężny krzew i przetwarza świat, jak kwas chlebowy mąkę. Rozkwit Kościoła w Tesalonikach, który opisuje św. Paweł, jest obrazem tego, co bez przerwy dokonuje się w świecie. Kościół z roku na rok rozszerza się i staje się katolicki, czyli powszechny, nie tylko przez swoją naukę, lecz także przez swój zasięg. Kwas chlebowy jest również symbolem Eucharystii, która z wolna przemienia dusze. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W przyszłą niedzielę 21 listopada, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30;
 3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • we wtorek Wspomnienie św. Gertrudy, Dziewicy;
  • w środę wspomnienie bł. Salomei, Księżnej i Dziewicy;
  • w czwartek Rocznica Poświęcenia Bazyliki śś. Piotra i Pawła, Apostołów;
  • w piątek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, Wdowy;
  • w sobotę wspomnienie św. Feliksa Walezjusza, Wyznawcy;
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w czwartek 18 listopada od 18.00 do 20.00 tylko pod telefonem.
 6. Decyzją Ojca Świętego w tym roku, odpust zupełny ofiarowany za zmarłych możemy uzyskać przez cały miesiąc listopad. Musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, nawiedzić cmentarz lub kościół i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Odpust możemy ofiarować za naszych bliskich zmarłych lub za dusze w czyśćcu cierpiące.
 7. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – V pozostała po Niedzieli po Objaw. Pańskim5 XI 2021

 1. Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W przyszłą niedzielę 14 listopada, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30.
   A także w Apostolacie Wielkopolskim:
  • w Szamotułach o godz. 10.00 w Kaplicy Sióstr Służebniczek
  • we Wrześni o godz. 15.30 w Kaplicy Szpitala Powiatowego
  • w Pobiedziskach o godz. 19.00 w Kościele pw. Ducha Świętego.
 3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • we wtorek Rocznica poświęcenia Bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie;
  • w środę wspomnienie św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy;
  • w czwartek wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa i Wyznawcy – Narodowe Święto Niepodległości;
  • w piątek wspomnienie śś. Pięciu braci Męczenników Polskich, Eremitów;
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 9 listopada od 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 6. Można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w niedzielę. Wypominki roczne będą czytane w miarę możliwości przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2022 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.
 7. Decyzją Ojca Świętego w tym roku, odpust zupełny ofiarowany za zmarłych możemy uzyskać przez cały miesiąc listopad. Musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, nawiedzić cmentarz lub kościół i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Odpust możemy ofiarować za naszych bliskich zmarłych lub za dusze w czyśćcu cierpiące.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

Uroczystość Chrystusa Króla 31 X 2021

 1. Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W poniedziałek 1 listopadaUroczystość Wszystkich Świętych będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 7.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30;
  • W dniu Wszystkich Świętych o godz. 21.00 zapraszamy na modlitwę różańcową za zmarłych na Cmentarzu Rakowickim. Rozpoczęcie modlitwy przy Kaplicy Cmentarnej. Prosimy o zabranie świec bądź lampionów.
 3. W Dniu Zadusznym 2 listopada, będą odprawione Msze Święte:
  • o godz.7.30 w Katedrze na Wawelu
  • o godz. 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika. Przed Mszą wieczorną o godz. 17.00 procesja i różaniec z wypominkami.
 4. W przyszłą niedzielę 7 listopada, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30;
 5. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych;
  • we wtorek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych;
  • w czwartek wspomnienie św. Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy;
  • w piątek wspomnienie Świętych Relikwii z kościołów archidiecezji;
 6. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek
   • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
   • w Nowym Targu o godz. 7.00 w kościele św. Anny;
   • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30;
  • wtorek
   • o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu
   • o godz. 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika. Przed Mszą wieczorną o godz. 17.00 procesja i różaniec z wypominkami;
  • środę
   • o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek
   • o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek
   • o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
   • o godz. 17.30 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
   • o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
  • sobota
   • o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
   • o godz. 15.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
   • o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
 7. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w 3 listopada od 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 8. Można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w niedzielę. Wypominki roczne będą czytane w miarę możliwości przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2022 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 24 X 2021

 1. Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać «aż do dnia Jezusa Chrystusa», to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół modli się o nieustanny wzrost świętości dla wszystkich swoich wyznawców (lekcja). Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego (antyfona na wejście) i wyprasza sobie łaskę dobrej modlitwy, która zostałaby wysłuchana (antyfona na ofiarowanie). W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do  Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W przyszłą niedzielę 31 października, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30;
 3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w czwartek święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 26 października od 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 6. Od zeszłej niedzieli swoją działalność wznowiło Duszpasterstwo Akademickie „Sedilla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania po przedpołudniowej Mszy Świętej. Spotkania odbywać się będą w krypcie pod kościołem pw. Przemienienia Pańskiego przy ulicy Pijarskiej (zapewne około godziny 13:00). W razie jakichkolwiek pytań można zwracać się bezpośrednio do osób zaangażowanych w duszpasterstwo, jak również przez fanpejdż na Facebooku. Przy tej okazji dziękujemy zgromadzeniu ojców Pijarów za życzliwość i udostępnienie miejsca na spotkanie.
 7. Od niedzieli 24 października, będzie można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w niedzielę. Wypominki roczne będą czytane w miarę możliwości przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2022 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 17 X 2021

 1. Podobnie jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej (alleluja). Wejście do niej poprzedzi sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom (ewangelia). Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł pokazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia (lekcja). Modlimy sie dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce (kolekta, antyfona na komunię).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W przyszłą niedzielę 24 października, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba;
 3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek święto św. Łukasza, Ewangelisty;
  • we wtorek wspomnienie św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy;
  • w środę święto św. Jana Kantego, Wyznawcy;
  • w czwartek wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy;
  • w sobotę wspomnienie św. Antoniego Marii Klareta, Biskupa i Wyznawcy;
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
 5. W tym tygodniu wyjątkowo nie będzie dyżuru kancelaryjnego!!!
 6. Od zeszłej niedzieli swoją działalność wznowiło Duszpasterstwo Akademickie „Sedilla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania po przedpołudniowej Mszy Świętej. Spotkania odbywać się będą w krypcie pod kościołem pw. Przemienienia Pańskiego przy ulicy Pijarskiej (zapewne około godziny 13:00). w razie jakichkolwiek pytań można zwracać się bezpośrednio do osób zaangażowanych w duszpasterstwo, jak również przez fanpejdż na Facebooku. Przy tej okazji dziękujemy zgromadzeniu ojców Pijarów za życzliwość i udostępnienie miejsca na spotkanie.
 7. Od przyszłej niedzieli tj. od 24 października, będzie można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w niedzielę. Wypominki roczne będą czytane w miarę możliwości przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2022 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 10 X 2021

 1. Niebo jest naszą ojczyzną; na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień (antyfona na wejście). Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski (ewangelia). Dlatego z serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną (alleluja, antyfona na ofiarowanie). Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. w Eucharystii podaje nam niebieskie lekarstwo na choroby dusz (sekreta). Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu (antyfona na komunię).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W przyszłą niedzielę 17 października, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30;
 3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek święto Macierzyństwa NMP;
  • w środę wspomnienie św. Edwarda, Wyznawcy i Króla Anglii;
  • w czwartek wspomnienie św. Kaliksta I, Papieża i Męczennika;
  • w piątek wspomnienie św. Teresy z Avilii, Dziewicy i Doktora Kościoła;
  • w sobotę wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, Księżnej i Wdowy;
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 12 października od godz. 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 6. W dniu dzisiejszym po Mszy Świętej o 11:30 będzie przeprowadzona zbiórka środków dla potrzebujących. Zbiórkę organizuje Fundacja Makatka, na rzecz rodziny w ciężkiej sytuacji życiowej (po pożarze warsztatu wraz z wyposażeniem rodzina ta straciła środki utrzymania).
 7. Od dnia dzisiejszego swoją działalność wznawia Duszpasterstwo Akademickie „Sedilla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne 10 października, po przedpołudniowej Mszy Świętej. Spotkanie odbędzie się w krypcie pod kościołem pw. Przemienienia Pańskiego przy ulicy Pijarskiej (zapewne około godziny 13:00). Młodzież z duszpasterstwa zaczeka po Mszy Świętej przed kościołem Niepokalanego Poczęcia, aby wspólnie przejść na ulicę Pijarską. w tym roku poddamy refleksji nauczanie Benedykta XVI, zawarte w książce „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”. w razie jakichkolwiek pytań można zwracać się bezpośrednio do osób zaangażowanych w duszpasterstwo, jak również przez fanpejdż na Facebooku. Przy tej okazji dziękujemy zgromadzeniu ojców Pijarów za życzliwość i udostępnienie miejsca na spotkanie.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
  Składamy szczególne podziękowanie dobrodziejce z naszego Duszpasterstwa, która przekazała samochód dla naszych nowych księży, aby ułatwić im dojazd do wiernych z posługą duszpasterską. Serdeczne Bóg zapłać.

XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 3 X 2021

 1. Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupioną ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godową szatę łaski uświęcającej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie św. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniom, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy św. Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W przyszłą niedzielę 3 października, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30;
 3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, Diakona i Wyznawcy;
  • w środę Wspomnienie św. Brunona Kartuza, Wyznawcy;
  • w czwartek Święto NMP Różańcowej tego dnia Msze Święte o 7.30 w katedrze na Wawelu i o 18.00  w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w piątek wspomnienie św. Brygidy Szwedzkiej, Wdowy i Patronki Europy;
  • w sobotę wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy;
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 na Wawelu i o godz. 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • piątek o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 5 października od godz. 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 6. W dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie będziemy gościć wolontariuszy Fundacji Bezcenni, która ratuje dzieci przed aborcją oraz wspiera kobiety w godnym przeżywaniu macierzyństwa. Będą oni zachęcać do podjęcia modlitwy różańcowej w intencji dzieci. W związku z tym rozdawane będą dziesiątki różańca, wykonane przez Podopieczną Fundacji. Złożona przy tej okazji dobrowolna ofiara do puszek będzie przeznaczona na zakup wyprawek do porodu, pieluch, mleka i środków kosmetycznych dla Maluszków i ich mam. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło.
 7. Od przyszłej niedzieli swoją działalność wznawia Duszpasterstwo Akademickie „Sedilla”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne 10 października, po przedpołudniowej Mszy Świętej. Spotkanie odbędzie się w krypcie pod kościołem pw. Przemienienia Pańskiego przy ulicy Pijarskiej (zapewne około godziny 13:00). Młodzież z duszpasterstwa zaczeka po Mszy Świętej przed kościołem Niepokalanego Poczęcia, aby wspólnie przejść na ulicę Pijarską. W tym roku poddamy refleksji nauczanie Benedykta XVI, zawarte w książce „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”. W razie jakichkolwiek pytań można zwracać się bezpośrednio do osób zaangażowanych w duszpasterstwo, jak również przez fanpejdż na Facebooku. Przy tej okazji dziękujemy zgromadzeniu ojców Pijarów za życzliwość i udostępnienie miejsca na spotkanie.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie. 

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 26 IX 2021

 1. Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego (lekcja). W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy, wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy (ewangelia). Przez Eucharystię Bóg daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W przyszłą niedzielę 3 października, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30.
 3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie Rocznicy Przeniesienia Relikwii św. Stanisława;
  • we wtorek wspomnienie św. Wacława Czeskiego, Króla i Męczennika;
  • w środę Uroczystość św. Michała Archanioła, tego dnia Msze Święte o 7.30 w katedrze na Wawelu, o 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika oraz w Myślenicach o godzinie 18.00 w kościele św. Jakuba;
  • w czwartek wspomnienie św. Hieronima z Strydonu, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w piątek wspomnienie św. Jana z Dukli, Wyznawcy;
  • w sobotę wspomnienie śś. Aniołów Stróżów;
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę
   • o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
   • o godz. 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
   • o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
  • czwartek o godz. 7.30 na Wawelu;
  • piątek
   • o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
   • o godz. 17.30 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
   • o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
  • sobota
   • o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu;
   • o godz. 13.00 Msza Ślubna w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
   • o godz. 15.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
   • o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 28 września od godz. 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 6. W przyszła niedzielę 3 października w naszej wspólnocie będziemy gościć wolontariuszy Fundacji Bezcenni, która ratuje dzieci przed aborcją oraz wspiera kobiety w godnym przeżywaniu macierzyństwa. Będą oni zachęcać do podjęcia modlitwy różańcowej w intencji dzieci. W związku z tym rozdawane będą dziesiątki różańca, wykonane przez Podopieczną Fundacji. Złożona przy tej okazji dobrowolna ofiara do puszek będzie przeznaczona na zakup wyprawek do porodu, pieluch, mleka i środków kosmetycznych dla Maluszków i ich mam. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło.
 7. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.