ks. Marcin Kostka

ks. Marcin Kostka

Przełożony generalny

Ksiądz Marcin Kostka, urodził się 21 stycznia 1979 roku w Busku – Zdroju w Diecezji Kieleckiej, w rodzinie Henryka i Anny Kostka. Uczęszczał od 1986 r. do 1992 r., do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dużych, a od 1992 do 1994 r., do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku Zdroju. Po szkole podstawowej naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów Reformatów w Wieliczce, gdzie w 1998 roku zdał egzamin maturalny. W dniu 28 sierpnia 1998 r. wstąpił do Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Po rocznym nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce, które ukończył 24 lutego 2005 roku egzaminem magisterskim. W trakcie studiów seminaryjnych zetknął się z Mszą Świętą w Klasycznym Rycie Rzymskim oraz z Bractwem Kapłańskim Świętego Piotra i rozpoczął kurs przygotowawczy do celebracji Mszy Świętej w Rycie Klasycznym. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 2005 roku na Jasnej Górze z rąk Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Ks. Abpa Józefa Kowalczyka. Po święceniach posługiwał w klasztorach i parafiach paulińskich w Toruniu, w Rzymie, na Jasnej Górze w Biechowie w Brdowie. Od święceń kapłańskich służył posługą duszpasterską wiernym środowisk Klasycznego Rytu Rzymskiego we Wrześni, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i Szamotułach. Otoczył także opieką młodzież harcerską i młodzież wojskową, pełnił wśród nich posługę kapłańską oraz instruktorską. W roku 2011 rozpoczął procedurę przejścia do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra od października 2011 do lutego 2013 r posługiwał w rodzinnej parafii pw. św. Jakuba i sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu. W dniu 12 lutego 2013 roku otrzymał dekret eksklaustracyjny z Zakonu Paulinów i rozpoczął okres probacji w Bractwie Kapłańskim Świętego Piotra w Domu św. Jana Kantego w Krakowie. Po roku probacyjnym odbył czteroletnią inkorporację do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra i w czerwcu 2018 roku został na stałe inkorporowany do FSSP. Od lutego 2013 roku pełni posługę w Duszpasterstwie Klasycznego Rytu Rzymskiego w Krakowie a także posługą obejmuje Apostolat w Wielkopolsce: we Wrześni, Szamotułach, Obornikach i Pobiedziskach oraz w duszpasterstwie na Podhalu w Nowym Targu i w Myślenicach. Od sierpnia 2015 roku pełni obowiązki naczelnika Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej. W maju 2013 roku rozpoczął pracę jako katecheta w Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie a od września 2017 w nowopowstałym Liceum Ogólnokształcącym NR 44 w Krakowie im. Ks. Stanisława Konarskiego. Z dniem 1 lipca 2019 roku został mianowany przełożonym krakowskiego domu Kapłańskiego Bractwa św. Piotra, erygowanego przez generała FSSP, ks. Johna Berga, w czerwcu 2011 roku za pozwoleniem Metropolity Krakowskiego, ks. kard. Stanisława Dziwisza.

ks. dr hab. Wojciech Grygiel

ks. dr hab. Wojciech Grygiel

Ks. Wojciech P. Grygiel, ur. 6 kwietnia 1969 w Świdnicy. Jest absolwentem XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (1987) a także Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1992). Dalsze studia kontynuował na State University of New York at Binghamton w USA, gdzie w roku 1997 uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych. W trakcie swojego pobytu w Binghamton zetknął się po raz pierwszy z mszą trydencką, sprawowaną jako msza „indultowa” w jednym z lokalnych kościołów. Tam też zapoznał się z działalnością Kapłańskiego Bractwa św. Piotra (FSSP), które w niedalekim Scranton w stanie Pennsylvania prowadziło wówczas Wyższe Seminarium Duchowne Matki Bożej z Guadelupe (Our Lady of Guadalupe Seminary). Dziś seminarium to znajduje się w Denton w stanie Nebraska. Po obronie pracy doktorskiej zdecydował się na wstąpienie do seminarium FSSP w Scranton, w którym odbył studia w zakresie filozofii (1997-2000). Studia teologiczne natomiast kontynuował w seminarium Bractwa w Wigratzbad, gdzie 21 czerwca 2003 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Bpa Fernando Arêasa Rifana, ordynariusza Administratury Apostolskiej w Campos. Bezpośrednio po święceniach skierowany został na uzupełniające studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył uzyskując tytuł magistra w czerwcu 2004 roku. W tym czasie utrzymywał także kontakty z poznańskim środowiskiem tradycji łacińskiej. We wrześniu 2004 został za poleceniem ówczesnego generała FSSP, ks. Arnauda Devillersa, skierowany i przyjęty na studia doktoranckie z filozofii przyrody na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pod kierunkiem ks. prof. Michała Hellera (obrona w maju 2007). Równolegle do pracy naukowej, zaangażował się w posługę dla krakowskiego środowiska tradycji łacińskiej, w którym jako duszpasterz posługuje do dzisiaj. Od czerwca 2011 roku do lipca 2019 roku był przełożonym krakowskiego domu Kapłańskiego Bractwa św. Piotra. W roku 2015 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.