Przykład Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo»”. (Mt. 9, 35-38)

Czym jest Konfraternia Świętego Piotra?

Jest to stowarzyszenie, które zrzesza tych, którzy czują się przywiązani do Kapłańskiego Bractwa ŚwiętegoPiotra oraz tych, którzy pragną wesprzeć jego charyzmat poprzez modlitwę i ofiarę. Konfraternia przyczynia się do służby Kościołowi poprzez wspieranie licznych powołań, uświęcenie kapłanów oraz ich duszpasterskich przedsięwzięć.

Członkowie Konfraterni zobowiązują się:

  • codziennie odmawiać jedną dziesiątkę różańca w intencji uświęcenia kapłanów Bractwa Św. Piotra oraz powołań kapłańskich;
  • odmawiać modlitwę Konfraterni;
  • co roku zamawiać jedną Mszę w tych intencjach.

Jakie korzyści duchowe otrzymują członkowie Konfraterni?

Ich zobowiązania stawiają członków pomiędzy jednymi z najbardziej wiernych dobroczyńców i z tego względu są oni w sposób szczególny beneficjentami codziennych modlitw księży oraz seminarzystów Kapłańskiego Bractwa Św. Piotra. Najświętsza Ofiara Mszy Św. jest sprawowana każdego miesiąca w intencji członków Konfraterni w każdym regionie. Przewidziane są również rekolekcje, jak i duchowe instrukcje.

Jak otrzymywać wiadomości o Konfraterni?

Biuletyny i strony internetowe dostarczają informacji i nowości na temat Konfraterni.

Jak zostać członkiem Konfraterni?

  1. Wysłać e-mail do Domu Bractwa Św. Piotra z prośbą o zapisanie się do Konfraterni Świętego Piotra.
  2. Bractwo Kapłańskie Św. Piotra odeśle następnie formularz do wypełnienia a po jego wypełnieniu i odesłaniu na adres domu Bractwa w Krakowie, prześle następnie certyfikat członkostwa. Zobowiązania stają się aktualne z momentem otrzymania certyfikatu.
  3. Członkowie muszą mieć ukończony 14 rok życia.
  4. Członkostwo ma charakter czysto duchowy i nie daje żadnych praw ani zobowiązań innych jak duchowe wsparcie w modlitwie i miłości ofiarnej w zgodzie z zobowiązaniami przewidzianymi powyżej.
  5. Zobowiązania te, same w sobie, nie obligują pod karą grzechu.
  6. Członkostwo i zobowiązania są odnawiane automatycznie co roku w święto Katedry Świętego Piotra (22.II), chyba że wyraźnie przewidziane inaczej.

Modlitwa.
Modlitwa odmawiana przez członków Konfraterni za kapłanów.

Po dziesiątce różańca odmawiamy:

Wspomnij na zgromadzenie twoje.
Które posiadłeś od początku.

Módlmy się:
Panie Jezu, Ty urodziłeś się, by dać świadectwo o Prawdzie i kochasz do końca tych, których powołałeś. Wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za naszych pasterzy. Ty, który znasz wszystko, wiesz także, że oni Ciebie miłują i wszystko mogą w Tobie, bo Ty ich umacniasz : uświęć ich w Prawdzie, wylewając na nich, prosimy, Ducha, którego dałeś Twoim Apostołom, aby ich uczynił we wszystkim podobnymi Tobie. Przyjmij ich świadectwo miłości, tak jak przyjąłeś łaskawie potrójne wyznanie Piotra. Niech czysta ofiara będzie bez przerwy składana Trójcy Przenajświętszej. W miłosierdziu Twoim powiększ ich liczbę i zachowaj w Twojej miłości, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Post decadem Rosarii dicant:

V. Memento, Domine, congregationis tua.
R. Quam possedisti ab initio.

Oremus:
Domine Jesu, in testimonium Veritatis natus, qui usque in finem diligis quos elegeris, exaudi benigne preces nostras pro nostris pastoribus. Tu qui omnia nosti, scis quia amant Te et omnia possunt in Te qui eos confortas : sanctifica eos in Veritate, infunde in eis, quasumus, Spiritum quem Apostolis tuis dedisti, qui eos in omnibus Tui similes efficiat. Accipe quod Tibi tribuunt testimonium amoris, qui triplici Petri confessioni benignus annuisti. Et ut oblatio munda sine intermissione Sanctissima Trinitati ubique offeratur, novam eis propitius adjunge prolem, et omnes jugiter in Tua serva caritate, qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto unus es Deus, cui gloria et honor in sacula. Amen.

Nihil obstat: Vic. Gen. FSSP, 05.II.2007
Imprimatur: Vic. Gen. Dioc. Laus. Gen. Frib., 28.II.2007