Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo Wiernych Liturgii Łacińskiej

II Niedziela Adwentu 4 XII 2022

 1. Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan, odpowiadając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie Pisma św. daje prawdziwe zrozumienie dzieła odkupienia i umacnia naszą nadzieję. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca grudnia. Po Mszy Świętej o godz. 19.00 zmiana tajemnic różańca świętego.
 3. Msze Święte Roratnie będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP i przez cały czas Adwentu Msze Święte poranne będą o godz. 6.00. Dopiero po Bożym Narodzeniu wrócimy do godz. 6.30. Prosimy o zabieranie ze sobą lampionów lub świec z osłonkami.
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19.
  • od środy 7 grudnia do piątku 9 grudnia będziemy przeżywać nawiedzenie Kopii Cudownego Wizerunku Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy. Przywitanie Obrazu o 17.30, o 18.00 Modlitwa Różańcowa i o 18.30 Msza Święta. 8 grudnia o 6.00 Roraty, o 12.00 Godzina Łaski, o 17.30 Modlitwa Różańcowa, o 18.00 Nieszpory Uroczyste i o 18.30 Msza Święta Odpustowa. 9 grudnia o 6.00 Roraty i pożegnanie Obrazu Matki Bożej.
  • w czwartek w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 6.00 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19 oraz w Nowym Targu o godz. 16.30 w kościele św. Anny i w Drogini w kościele św. Wojciecha o godz. 18.00. Przedłużeniem Uroczystości będzie nowenna ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, którą rozpoczniemy 9 grudnia.
 5. W przyszłą niedzielę 11 grudnia, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Drogini o godz. 11.30 w kościele św. Wojciecha.
 6. Rekolekcje Adwentowe dla Duszpasterstwa Krakowskiego w Suche Dni Adwentu 14, 16 i 17 grudnia 2022. Rekolekcje wygłosi Ks. Szymon Wykupił.
 7. Po Mszach Świętych u naszych ministrantów możliwość nabycia opłatków na stół wigilijny. Ofiara przeznaczona na zakup paramentów dla duszpasterstwa.
 8. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 6 grudnia od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 9. Jak już ogłaszaliśmy tydzień temu od stycznia tutejszy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika w Krakowie zostanie wydzierżawiony na potrzeby naszego Duszpasterstwa przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. Będziemy musieli co miesiąc opłacać czynsz i koszty zużycia mediów. Po Mszy świętej będzie można wypełnić lub zabrać dobrowolne deklaracje wsparcia Funduszu utrzymania tego kościoła, jak i karteczki z numerem konta do przelewów. Podanie swoich danych jest nieobowiązkowe i dobrowolne. Ma służyć jedynie przesyłaniu regularnych sprawozdań ze zbiórek oraz podziękowań dla Darczyńców. Bóg zapłać za wszelkie okazane wsparcie.
 10. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
 11. Ogłoszenie organizatorów pielgrzymki wynagradzającej:
  W grudniu rozpoczyna się druga edycja: „Pielgrzymki Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu”. Składa się ona z trzech pielgrzymek, które będą się odbywać w niedziele: 11 grudnia 2022 roku, 15 stycznia i 12 lutego 2023 roku. Pielgrzymka wyjdzie ok. 13 20 z Sanktuarium św. Józefa na ul. Rakowickiej 18 w Krakowie (po zakończeniu Mszy świętej o 12 30) i przejdzie do Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Płaszowie, gdzie zakończy się krótkim nabożeństwem przed Najświętszym Sakramentem. Zapraszam Wiernych Tradycji Łacińskiej, którzy chcieliby wziąć w niej udział, aby dołączyli w Sanktuarium św. Józefa lub zaczekali przy podwórku sióstr karmelitanek na ul. Kopernika 44. Tam, przy kolumnie Męki Pańskiej pielgrzymka tradycyjnie zatrzyma się na modlitwę różańcową. Trasa wynosi ok. 5,5 km. Ze względu na pokutny charakter, całość przejdziemy w milczeniu.

I Niedziela Adwentu 27 XI 2022

 1. W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie». W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem..(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. Rozpoczęliśmy czas Adwentu. Msze Święte Roratnie będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP i przez cały czas Adwentu Msze Święte poranne będą o godz. 6.00. Dopiero po Bożym Narodzeniu wrócimy do godz. 6.30. Prosimy o zabieranie ze sobą lampionów lub świec z osłonkami.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 i o godz. 18.30 w Krakowie w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
  • w Pierwszy Piątek Miesiąca Grudania w Nowym Targu o godz. 16.30 w kościele św. Anny i  w Drogini w kościele św. Wojciecha o godz. 18.00.
  • w Pierwszą Sobotę Miesiąca Grudania w Nowym Targu o godz. 15.00 w kościele św. Anny i  w Drogini w kościele św. Wojciecha o godz. 18.00.
 4. W przyszłą niedzielę 4 grudnia, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Drogini o godz. 11.30 w kościele św. Wojciecha. (Ze względu na rozpoczynający się w październiku remont kościoła św. Jakuba w Myślenicach, celebracje Mszy Świętych w Klasycznym Rycie Rzymskim zostają przeniesione do kościoła św. Wojciecha
   w Drogini, na terenie parafii Osieczany.)
 5. Rekolekcje Adwentowe dla Nowego Targu i Myślenic w dniach 2, 3 i 4 grudnia 2022.
 6. Po Mszach Świętych u naszych ministrantów możliwość nabycia opłatków na stół wigilijny. Ofiara przeznaczona na zakup paramentów dla duszpasterstwa.
 7. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w środę Rocznica poświęcenia Bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie;
  • w czwartek wspomnienie św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy;
  • w piątek wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa i Wyznawcy – Narodowe Święto Niepodległości;
  • w sobotę wspomnienie śś. Pięciu Braci Męczenników Polskich, Eremitów;
 8. Trwa miesiąc listopad, każdego dnia o godz. 18.00 Różaniec i Wypominki za zmarłych, w niedzielę o 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.
 9. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 29 listopada od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 10. Jak już ogłaszaliśmy tydzień temu od stycznia tutejszy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika w Krakowie zostanie wydzierżawiony na potrzeby naszego Duszpasterstwa przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. Będziemy musieli co miesiąc opłacać czynsz i koszty zużycia mediów. Po Mszy świętej będzie można wypełnić lub zabrać dobrowolne deklaracje wsparcia Funduszu utrzymania tego kościoła, jak i karteczki z numerem konta do przelewów. Podanie swoich danych jest nieobowiązkowe i dobrowolne. Ma służyć jedynie przesyłaniu regularnych sprawozdań ze zbiórek oraz podziękowań dla Darczyńców. Bóg zapłać za wszelkie okazane wsparcie.
 11. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 20 XI 2022

 1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19.
 3. W przyszłą niedzielę 27 listopada, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Drogini o godz. 11.30 w kościele św. Wojciecha. Ze względu na rozpoczynający się w październiku remont kościoła św. Jakuba w Myślenicach, celebracje Mszy Świętych w Klasycznym Rycie Rzymskim zostają przeniesione do kościoła św. Wojciecha w Drogini, na terenie parafii Osieczany.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie Ofiarowania NMP;
  • we wtorek wspomnienie św. Cecylii Rzymianki, Dziewicy i Męczennicy;
  • w środę wspomnienie św. Klemensa I, Papieża i Męczennika;
  • w czwartek wspomnienie św. Jana od Krzyża, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w piątek wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy;
  • w sobotę wspomnienie św. Sylwestra Gozzoliniego, Opata.
 5. Trwa miesiąc listopad, każdego dnia o godz. 18.00 Różaniec i Wypominki za zmarłych, w niedzielę o 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 22 listopada od godz. 19.30 do 21.00, pod telefonem.
 7. W niedzielę 27 listopada rozpoczynamy czas Adwentu. Msze Święte Roratnie będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 6.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP i przez cały czas Adwentu Msze Święte poranne będą o godz. 6.00. Dopiero po Bożym Narodzeniu wrócimy do godz. 6.30.
 8. Przez cały miesiąc listopad, można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w tygodniu i niedzielę. Wypominki roczne będą czytane przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2023 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 13 XI 2022

 1. Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19.
 3. W przyszłą niedzielę 20 listopada, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Drogini o godz. 11.30 w kościele św. Wojciecha. Ze względu na rozpoczynający się w październiku remont kościoła św. Jakuba w Myślenicach, celebracje Mszy Świętych w Klasycznym Rycie Rzymskim zostają przeniesione do kościoła św. Wojciecha w Drogini, na terenie parafii Osieczany.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, Biskupa i Męczennika;
  • we wtorek wspomnienie św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w środę Wspomnienie św. Gertrudy, Dziewicy;
  • w czwartek wspomnienie bł. Salomei, Księżnej i Dziewicy;
  • w piątek Rocznica Poświęcenia Bazyliki śś. Piotra i Pawła, Apostołów;
  • w sobotę wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, Wdowy.
 5. Trwa miesiąc listopad, każdego dnia o godz. 18.00 Różaniec i Wypominki za zmarłych, w niedzielę o 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.
 6. W tym tygodniu NIE BĘDZIE DYŻURU KANCELARYJNEGO.
 7. Przez cały miesiąc listopad, można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w tygodniu i niedzielę. Wypominki roczne będą czytane przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2023 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 6 XI 2022

 1. Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać «aż do dnia Jezusa Chrystusa», to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół modli się o nieustanny wzrost świętości dla wszystkich swoich wyznawców (lekcja). Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego (antyfona na wejście) i wyprasza sobie łaskę dobrej modlitwy, która zostałaby wysłuchana (antyfona na ofiarowanie). W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do  Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
  • w poniedziałek zapraszamy studentów na Mszę akademicką o godz. 18:30 – Msza duszpasterstwa akademickiego Sedilla. Po mszy zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu oraz wspólną modlitwę brewiarzem.
 3. W przyszłą niedzielę 13 listopada, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Drogini o godz. 11.30 w kościele św. Wojciecha. Ze względu na rozpoczynający się w październiku remont kościoła św. Jakuba w Myślenicach, celebracje Mszy Świętych w Klasycznym Rycie Rzymskim zostają przeniesione do kościoła św. Wojciecha
   w Drogini, na terenie parafii Osieczany.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w środę Rocznica poświęcenia Bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie;
  • w czwartek wspomnienie św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy;
  • w piątek wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa i Wyznawcy – Narodowe Święto Niepodległości;
  • w sobotę wspomnienie śś. Pięciu Braci Męczenników Polskich, Eremitów;
 5. Trwa miesiąc listopad, każdego dnia o godz. 18.00 Różaniec i Wypominki za zmarłych, w niedzielę o 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w poniedziałek 7 listopada od godz. 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 7. Przez cały miesiąc listopad, można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne
  i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w tygodniu i niedzielę. Wypominki roczne będą czytane przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2023 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

Uroczystość Chrystusa Króla 30 X 2022

 1. Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • w poniedziałek o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19;
  • we wtorek 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych
   • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
   • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
   • w Drogini w kościele św. Wojciecha o godz. 11.30.
   • W dniu Wszystkich Świętych o godz. 21.00 zapraszamy na modlitwę różańcową za zmarłych na Cmentarzu Rakowickim. Rozpoczęcie modlitwy przy Kaplicy Cmentarnej. Prosimy o zabranie świec bądź lampionów;
  • w środę w Dzień Zaduszny 2 listopada,
   • w Krakowie o godz. 6.30 i o 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika. Przed Mszą wieczorną o godz. 17.30 procesja i różaniec z wypominkami;
  • w czwartek o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19;
  • w piątek – Pierwsza Piątek Miesiąca Listopada
   • w Krakowie o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19;
   • w Nowym Targu o godz. 15.30 w kościele św. Anny;
   • w Drogini w kościele św. Wojciecha o godz. 18.30.
  • w sobotę – Pierwsza Sobota Miesiąca Listopada
   • w Krakowie o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19;
   • w Nowym Targu o godz. 15.00 w kościele św. Anny;
   • w Drogini w kościele św. Wojciecha o godz. 18.00.
 3. W przyszłą niedzielę 6 listopada, Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Drogini o godz. 11.30 w kościele św. Wojciecha. Ze względu na rozpoczynający się w październiku remont kościoła św. Jakuba w Myślenicach, celebracje Mszy Świętych w Klasycznym Rycie Rzymskim zostają przeniesione do kościoła św. Wojciechaw Drogini, na terenie parafii Osieczany.
 4. Trwa miesiąc październik – czas Nabożeństwo Różańcowych. W naszym Duszpasterstwie Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie o godz. 18.00 przed Mszą Świętą i w niedziele o godz. 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy.
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w czwartek 3 listopada od godz. 18.00do 20.00 pod telefonem.
 6. Od niedzieli 23 października, będzie można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w tygodniu i niedzielę. Wypominki roczne będą czytane przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2023 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.
 7. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  23 X 2022

 1. Niebo jest naszą ojczyzną; na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień (antyfona na wejście). Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski (ewangelia). Dlatego z serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną (alleluja, antyfona na ofiarowanie). Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieskie lekarstwo na choroby dusz (sekreta). Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu (antyfona na komunię).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
 3. W przyszłą niedzielę 30 października, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Drogini o godz. 11.30 w kościele św. Wojciecha.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Rafała Archanioła;
  • w piątek święto śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;
 5. Trwa miesiąc październik – czas Nabożeństwo Różańcowych. W naszym Duszpasterstwie Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie o godz. 18.00 przed Mszą Świętą i w niedziele o godz. 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy.
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 25 października od godz. 19.30 do 21.00 pod telefonem.
 7. Serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia uroczystości dwudziestolecia naszego duszpasterstwa. Serdeczne Bóg zapłać Ks. Prof. Jackowi Urbanowi za rocznicową naukę, zakrystianom i ministrantom za przygotowanie liturgii, kantorom i organiście za oprawę muzyczną liturgii.
 8. Od niedzieli 23 października, będzie można na karteczkach składać wypominki za zmarłych roczne i jednorazowe. Ofiara za wypominki dowolna. Wypominki jednorazowe będziemy wyczytywać przez cały miesiąc listopad przed Mszami Świętymi w tygodniu i niedzielę. Wypominki roczne będą czytane przez cały rok przed każdą Mszą Świętą w niedzielę i przez cały listopad przyszłego roku 2023 będzie odprawiana Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  16 X 2022

 1. Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupioną ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godową szatę łaski uświęcającej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie św. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniom, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy św. Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
 3. W przyszłą niedzielę 23 października, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. Rozpoczęliśmy miesiąc październik – czas Nabożeństwo Różańcowych. w naszym Duszpasterstwie Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie o godz. 18.00 przed Mszą Świętą i w niedziele o godz. 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy.
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 18 października od godz. 19.30 do 21.00 pod telefonem.
 6. W dniu dzisiejszym serdecznie zapraszamy na prelekcję: Edukacja domowa w rodzinach katolickich – potrzeba tworzenia wspólnot lokalnych. Prelegentem będzie pan Adam Wize Dyrektor Szkoły Świętej Rodziny z Poznania i Liceum Ogólnokształcącego Patrona Internetu Św. Izydora z Sewilli. Prelekcje po Mszach Świętych w kościele na Kopernika. Serdecznie zapraszamy.
 7. 20 października przypada wspomnienie Świętego Jana Kantego. W naszej archidiecezji jest to święto, a dla nas szczególnie ważna rocznica, gdyż przypada w tym dniu dwudziestolecie rozpoczęcia regularnych celebracji tradycyjnej liturgii w archidiecezji krakowskiej. Pierwsza Msza święta została odprawiona właśnie 20 października 2002 r. w kościółku Świętego Wojciecha na rynku, przez księdza profesora Jacka Urbana pierwszego duszpasterza a obecnie dziekana kapituły katedralnej. Przy tej okazji należy również wspomnieć że mija w tym roku również 18 lat odkąd w naszym duszpasterstwie pełnią posługę księża z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Uroczysta Msza święta z asystą wyższą oraz dziękczynnym Te Deum za dwudziestolecie, zostanie odprawiona tutaj w kościele na Kopernika 20 października o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy!
 8. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  9 X 2022

 1. Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba — domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością (ant. na wejście, graduał). Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz przyjmujemy sakramenty, przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego (lekcja). w sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy, wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy (ewangelia). Przez Eucharystię Bóg daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
 3. W przyszłą niedzielę 16 października, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. Rozpoczęliśmy miesiąc październik – czas Nabożeństwo Różańcowych. w naszym Duszpasterstwie Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie o godz. 18.00 przed Mszą Świętą i w niedziele o godz. 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy.
 5. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek Dziękczynienie za Zwycięstwo Chocimskie nad Turkami z 1621 r.;
  • we wtorek święto Macierzyństwa NMP;
  • w czwartek wspomnienie św. Edwarda, Wyznawcy i Króla Anglii;
  • w piątek wspomnienie św. Kaliksta I, Papieża i Męczennika;
  • w sobotę wspomnienie św. Teresy z Avilii, Dziewicy i Doktora Kościoła;
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 11 października od godz. 19.30 do 21.00 pod telefonem.
 7. W niedzielę 16 października serdecznie zapraszamy na prelekcję: Edukacja domowa w rodzinach katolickich – potrzeba tworzenia wspólnot lokalnych. Prelegentem będzie pan Adam Wize Dyrektor Szkoły Świętej Rodziny z Poznania i Liceum Ogólnokształcącego Patrona Internetu Św. Izydora z Sewilli. Prelekcje po Mszach Świętych w kościele na Kopernika. Serdecznie zapraszamy.
 8. 20 października przypada wspomnienie Świętego Jana Kantego. W naszej archidiecezji jest to święto, a dla nas szczególnie ważna rocznica, gdyż przypada w tym dniu dwudziestolecie rozpoczęcia regularnych celebracji tradycyjnej liturgii w archidiecezji krakowskiej. Pierwsza Msza święta została odprawiona właśnie 20 października 2002 r. w kościółku Świętego Wojciecha na rynku, przez księdza profesora Jacka Urbana pierwszego duszpasterza a obecnie dziekana kapituły katedralnej. Przy tej okazji należy również wspomnieć że mija w tym roku również 18 lat odkąd w naszym duszpasterstwie pełnią posługę księża z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Uroczysta Msza święta z asystą wyższą oraz dziękczynnym Te Deum za dwudziestolecie, zostanie odprawiona tutaj w kościele na Kopernika 20 października o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy!
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego  2 X 2022

 1. Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną (ewangelia). Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do «pierwszego i największego» przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw: dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza w lekcji więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Węzły te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W dniu dzisiejszym przypada pierwsza niedziela miesiąca października. Po Mszy Świętej o godz. 19.00 zmiana tajemnic różańcowych.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika.
  • Dodatkowe Msze Święte w piątek 7 października – Pierwszy Piątek Miesiąca: w Nowym Targu o godz. 16.00 w kościele św. Anny i  w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 18.30 (remont się jeszcze nie rozpoczął).
 4. W przyszłą niedzielę 2 października, niedzielne Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika,
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny ,
  • w Myślenicach o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba (remont się jeszcze nie rozpoczął)
 5. Rozpoczęliśmy miesiąc październik – czas Nabożeństwo Różańcowych. W naszym Duszpasterstwie Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie o godz. 18.00 przed Mszą Świętą i w niedziele o godz. 18.30 przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy.
 6. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • poniedziałek wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła;
  • we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, Diakona i Wyznawcy;
  • w środę wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy;
  • w czwartek wspomnienie św. Brunona Kartuza, Wyznawcy;
  • w piątek Święto NMP Różańcowej;
  • w sobotę wspomnienie św. Brygidy Szwedzkiej, Wdowy i Patronki Europy;
 7. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 4 października od godz. 19.30 do 21.00 pod telefonem.
 8. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego planujemy rozpoczęcie w naszym duszpasterstwie kursu przygotowawczego do sakramentu bierzmowania. Wszystkich, którzy chcieliby przystąpić do bierzmowania w klasycznym rycie rzymskim prosimy o zgłaszanie się telefonicznie w dniu dyżuru kancelaryjnego. Pierwsze spotkanie w sobotę 8 października o godz. 17.15 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19.
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.