Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo Wiernych Liturgii Łacińskiej

Ogłoszenia na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 16 VII 2023

 1. Stajemy dzisiaj przed Chrystusem, królującym po prawicy Ojca i z radością oddajemu Mu hołd (ant. na wejście). Dziękujemy za to, że wyrwał nas z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych (lekcja). Skoro zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo, winniśmy przynosić owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie. Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • Kraków w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19:
   • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30
 3. W przyszłą niedzielę 23 lipca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • Kraków w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19:
   • 8.30
   • 11.30
   • 19.00
  • Myślenice w kościele św. Jakuba:
   • 11.30
  • Nowy Targ w kościele św. Anny:
   • Wyjątkowo o 7.00
 4. W okresie wakacyjnym spowiadamy:
  • w dni powszednie 15 minut przed Mszą o 6.30 i pół godziny przed Mszą o 18.30;
  • w niedzielę i uroczystości, spowiadamy tylko pół godziny przed każdą Mszą Świętą o 8.30, 11.30 i 19.00. W czasie Mszy Świętej nie spowiadamy.
 5. W tym tygodniu ze względu na wyjazd Ks. Marcina z Harcerzami na obóz, nie będzie dyżuru kancelaryjnego. Dyżur dopiero w dniu 31 lipca – w poniedziałek – od 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 6. Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.30, a w niedziele przed Mszą o godz. 11.15.
 7. W piątek 28 lipca po Mszy o 18:30 odbędzie się drugie spotkanie z cyklu “Śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy”, w którym spotykamy się, by śpiewać tradycyjne pieśni – te znane i te zapomniane, niekiedy z dalszymi, rzadko spotykanymi współcześnie zwrotkami. Najbliższe spotkanie zatytułowane jest “Przyjm tę pieśń, Boże, od Twego stworzenia” i poświęcone szeroko pojętym pieśniom przygodnym. Zaśpiewamy między innymi „Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska”, „Najświętszą Trójcę dwaj Serafinowie” oraz pieśni Kochanowskiego i Karpińskiego. Śpiewniki dla wiernych zostaną opublikowane na stronie wydarzenia.
 8. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.
Ogłoszenia dodatkowe:
 1. Już po raz 29. nasza pielgrzymka wyruszy 6 sierpnia 2023 r. z Warszawy, aby 14 sierpnia 2023 r. dotrzeć na Jasną Górę i pokłonić się Matce Bożej. W tym roku będziemy pielgrzymować pod hasłem Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Zapisy:
  https://forms.gle/qFWyG1KAUWZ5QCAt9 Pielgrzymka wyrusza spod kościoła pw. św. Anny w Wilanowie (ul. Kolegiacka 1) w Warszawie – w tym kościele rozpoczynamy pielgrzymkę Mszą Świętą o g. 5:30 w dniu 6 sierpnia. Nasza grupa ma charakter prawdziwie pokutny, docenia rolę ciszy i skupienia oraz nawiązuje do tradycji pątniczych. Praktykujemy podczas pielgrzymki tradycyjne formy pobożności, modlimy się różańcem i brewiarzem. Każdego dnia sprawowana jest Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim. Codziennie też mają miejsce tematyczne konferencje i rozważania nad życiorysami Świętych Kościoła. Więcej informacji na stronie: https://pielgrzymkatradycjilacinskiej.pl oraz komunikatach mejlowych po zapisaniu.

Ogłoszenia na VI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 9 VII 2023

 1. Przez Chrzest święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem (lekcja). Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba, opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • Kraków w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19:
   • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30
 3. W przyszłą niedzielę 16 lipca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • Kraków w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19:
   • 8.30
   • 11.30
   • 19.00
  • Myślenice w kościele św. Jakuba:
   • 11.30
  • Nowy Targ w kościele św. Anny:
   • 8.00
 4. W okresie wakacyjnym spowiadamy:
  • w dni powszednie 15 minut przed Mszą o 6.30 i pół godziny przed Mszą o 18.30;
  • w niedzielę i uroczystości, spowiadamy tylko pół godziny przed każdą Mszą Świętą o 8.30, 11.30 i 19.00. W czasie Mszy Świętej nie spowiadamy.
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w czwartek 13 lipca od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 6. Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.30, a w niedziele przed Mszą o godz. 11.15.
 7. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.
Ogłoszenia dodatkowe:
 1. Już po raz 29. nasza pielgrzymka wyruszy 6 sierpnia 2023 r. z Warszawy, aby 14 sierpnia 2023 r. dotrzeć na Jasną Górę i pokłonić się Matce Bożej. W tym roku będziemy pielgrzymować pod hasłem Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Zapisy:
  https://forms.gle/qFWyG1KAUWZ5QCAt9 Pielgrzymka wyrusza spod kościoła pw. św. Anny w Wilanowie (ul. Kolegiacka 1) w Warszawie – w tym kościele rozpoczynamy pielgrzymkę Mszą Świętą o g. 5:30 w dniu 6 sierpnia. Nasza grupa ma charakter prawdziwie pokutny, docenia rolę ciszy i skupienia oraz nawiązuje do tradycji pątniczych. Praktykujemy podczas pielgrzymki tradycyjne formy pobożności, modlimy się różańcem i brewiarzem. Każdego dnia sprawowana jest Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim. Codziennie też mają miejsce tematyczne konferencje i rozważania nad życiorysami Świętych Kościoła. Więcej informacji na stronie: https://pielgrzymkatradycjilacinskiej.pl oraz komunikatach mejlowych po zapisaniu.

Ogłoszenia na V Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 2 VII 2023

 1. Cechą charakterystyczną Nowego Testamentu jest przykazanie miłości. Warunkiem zjednoczenia się z Chrystusem jest miłość Boga nade wszystko (kolekta) oraz miłość bliźniego. Musimy nią objąć także naszych winowajców (lekcja, ewangelia). Brak szczerej miłości bliźniego zamyka dostęp do ołtarza, do Komunii św. i do społeczności świętych w niebie. We Mszy uroczystej duchowieństwo wymienia uścisk zwany pocałunkiem pokoju. Ceremonia ta stale przypomina związek miłości Boga i bliźniego.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • Kraków w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19:
   • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30
  • Myślenice w kościele św. Jakuba:
   • W piątek pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00.
  • Nowy Targ w kościele św. Anny:
   • W piątek pierwszy piątek miesiąca o godz. 16.30.
 3. W przyszłą niedzielę 9 lipca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • Kraków w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19:
   • 8.30
   • 11.30
   • 19.00
  • Myślenice w kościele św. Jakuba:
   • 11.30
  • Nowy Targ w kościele św. Anny:
   • 8.00
 4. Serdecznie dziękujemy naszym kościelnym, ceremoniarzom, ministrantom, kantorom, chórzystom, organistom i wszystkim wspomagającym w tym także przygotowującym poczęstunek po liturgii, za przepięknie przygotowaną i przeprowadzoną uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i dekoracje kwiatowe, za przygotowaną liturgię oraz przepiękne śpiewy. Dziękujemy chórowi Anonymus za oprawę muzyczną. Serdeczne Bóg zapałać.
 5. W okresie wakacyjnym spowiadamy:
  • w dni powszednie 15 minut przed Mszą o 6.30 i pół godziny przed Mszą o 18.30;
  • w niedzielę i uroczystości, spowiadamy tylko pół godziny przed każdą Mszą Świętą o 8.30, 11.30 i 19.00. W czasie Mszy Świętej nie spowiadamy.
 6. W tym tygodniu nie będzie dyżuru kancelaryjnego.
 7. Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.30, a w niedziele przed Mszą o godz. 11.15.
 8. W przyszłą niedzielę 9 lipca po każdej Mszy Świętej harcerze z Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej będą zbierali datki na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego obozu letniego. Serdecznie prosimy o wsparcie harcerzy i dekujemy za ofiarność.
 9. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.

Ogłoszenia na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 25 VI 2023

 1. Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę (lekcja). Doświadczenia spotykają również Kościół — łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę (ewangelia). Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji (kolekta).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • Kraków w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19:
   • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30
  • Myślenice w kościele św. Jakuba:
   • W czwartek Uroczystość śś. Piotra i Pawła o godz. 19.00.
   • W sobotę Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Jezusa:o godz. 19.00.
  • Nowy Targ w kościele św. Anny:
   • W sobotę Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Jezusa:o godz. 15.00.
 3. W przyszłą niedzielę 2 lipca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • Kraków w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19:
   • 8.30
   • 11.30
   • 19.00
  • Myślenice w kościele św. Jakuba:
   • 11.30
  • Nowy Targ w kościele św. Anny:
   • 8.00
 4. W czwartek obchodzić będziemy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, która jest świętem patronalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę świętą że śpiewem polifonicznym o godzinie 18.30. Po niej Nieszpory.
 5. W okresie wakacyjnym spowiadamy:
  • w dni powszednie 15 minut przed Mszą o 6.30 i pół godziny przed Mszą o 18.30;
  • w niedzielę i uroczystości, spowiadamy tylko pół godziny przed każdą Mszą Świętą o 8.30, 11.30 i 19.00. W czasie Mszy Świętej nie spowiadamy.
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 27 czerwca od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 7. Nabożeństwo Czerwcowe w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 11.15 przed Mszą Świętą. Serdecznie zapraszamy.
 8. W piątek 30 czerwca po Mszy o 18:30 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu “Śpiewać imieniu Twemu, Najwyższy”. Spotkanie organizujemy, by śpiewać tradycyjne pieśni – te znane i te zapomniane, niekiedy z dalszymi, rzadko spotykanymi współcześnie zwrotkami. Najbliższe spotkanie zatytułowane jest “Przyjdźcie Temu Sercu śpiewać razem z nami” i poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Śpiewniki dla wiernych będą opublikowane na naszej stronie internetowej.
 9. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.
Ogłoszenia dodatkowe:
 1. Rodziny uczestniczące w rekolekcjach Familia Beata serdecznie dziękują za życzliwość wiernych Duszpasterstwa Wiernych Tradycji prowadzonego przez Księży z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Podczas tegorocznych zbiórek zebrano 2620 zł. Wszystkich Darczyńców otaczamy naszą modlitwą, jak również w dniu 28 stycznia 2024 roku o godzinie 8.30 w Ich intencji zostanie odprawiona Msza Święta w kościele pw. NMP w Krakowie przy ul. Kopernika 19. Serdeczne Bóg zapłać za okazane serce.
 2. Bractwo Przedmurza zaprasza mężczyzn na spotkanie otwarte, które odbędzie się we wtorek 27 czerwca o godz. 19.00 przy klasztorze ojców Karmelitów Bosych (ul. Rakowicka 18 – wejście przez furtę). Podczas spotkania planowane jest odmówienie części Różańca, przekazanie informacji o działalności Bractwa Przedmurza, a także prelekcja zaproszonego gościa, redaktora Kacpra Kity, na temat nauki o cywilizacjach prof. Feliksa Konecznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mężczyzn!

Ogłoszenia na III Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 18 VI 2023

 1. Dwie potęgi zabiegają o duszę człowieka: szatan, który chce ją zgubić (lekcja) i Chrystus, Dobry Pasterz, który nieustannie się o nią troszczy (ewangelia). Przypowieść ewangeliczna odsłania nam wzruszającą tajemnicę miłosierdzia Bożego. Bóg cieszy się z każdego nawrócenia. Dlatego we wszystkich pokusach z ufnością zwracamy się do Niego (antyfony na wejście i na ofiarowanie, graduał). W każdej Komunii świętej Chrystus na nowo nas odnajduje i zwraca ku Bogu.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
 3. W przyszłą niedzielę 25 czerwca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 8.30,11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W naszym kościele możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania każdego dnia przed każdą Mszą Świętą.
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 20 czerwca od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 6. Nabożeństwo Czerwcowe w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 11.15 przed Mszą Świętą. Serdecznie zapraszamy.
 7. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.

Ogłoszenia dodatkowe:

 1. W dniu dzisiejszym po każdej Mszy Świętej zbiórka na tradycyjne rekolekcje dla rodzin Familia Beata. Rekolekcje dla rodzin Familia Beata od niemal dziesięciu lat swoim istnieniem wspierają odkrywanie Tradycji w Kościele i Jej rozwój w rodzinach, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła.
 2. Bractwo Przedmurza zaprasza mężczyzn na spotkanie otwarte, które odbędzie się we wtorek 27 czerwca o godz. 19.00 przy klasztorze ojców Karmelitów Bosych (ul. Rakowicka 18 – wejście przez furtę). Podczas spotkania planowane jest odmówienie części Różańca, przekazanie informacji o działalności Bractwa Przedmurza, a także prelekcja zaproszonego gościa, redaktora Kacpra Kity, na temat nauki o cywilizacjach prof. Feliksa Konecznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mężczyzn!

Ogłoszenia na II Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 11 VI 2023

 1. Chrystus wyzwolił nas z niewoli szatana i grzechu i wprowadził do swojego Kościoła (antyfona na wejście, lekcja). Powołanie do Kościoła wiąże się z zaproszeniem na ucztę eucharystyczną i na biesiadę życia wiecznego. Eucharystia nie jest nagrodą, lecz posiłkiem, do którego winni zbliżać się zwłaszcza chorzy i słabi (ewangelia). Udział we Mszy świętej przez Komunię świętą pomaga nam z dnia na dzień wzrastać w łasce Bożej (sekreta). Kto uchyla się od uczty eucharystycznej, naraża się na utratę życia wiecznego.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się przez swoją pomoc do przygotowania Procesji Bożego Ciała. Dziękujemy przede wszystkim kościelnym Jakubowi, Tomaszowi i Marcinowi za przygotowanie i posprzątanie kościoła oraz przygotowanie ołtarzy i wszelkich dekoracji oraz stałą opiekę nad naszą świątynią, dziękujemy za dbałość o porządek i wszelkie sprawy materialne. Dziękujemy naszym Wiernym z Krakowa i Myślenic za przygotowanie ołtarzy na procesję, niesienie baldachimu. Dziękujemy ministrantom za przygotowanie oprawy liturgicznej procesji. Dziękujemy tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w procesję, szczególnie dzieciom sypiącym kwiaty i małym ministrantom dzwoniącym dzwonkami; dziękujemy kantorom i organiście za oprawę muzyczną, a wszystkim z naszego duszpasterstwa liturgii łacińskiej w Krakowie dziękujemy za wspólną modlitwę, udział w procesji, za świadectwo wiary, a także za ofiary na kwiaty na udekorowanie kościoła i ołtarza, składamy serdeczne Bóg zapłać.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
  • W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (piątek) dodatkowe Msze Święte:
  • w Nowym Targu o godz. 16.30 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 19.00.
 4. W przyszłą niedzielę 18 czerwca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 8.30,11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 5. W naszym kościele możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania każdego dnia przed każdą Mszą Świętą.
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 13 czerwca od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 7. Nabożeństwo Czerwcowe w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 11.15 przed Mszą Świętą. Serdecznie zapraszamy.
 8. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.
Ogłoszenia dodatkowe:
 1. Nasi harcerze z Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej wyjeżdżają w okresie letnim na piętnastodniowy obóz na Jurze Krakowsko Częstochowskiej w dniach od 16 do 30 lipca. Zostały jeszcze 4 wolne miejsca ze 100 przewidzianych. Jeśli są jeszcze osoby chętne na wyjazd, to serdecznie zapraszamy. Obóz dla osób od 11 do 20 lat i wyżej. Zapisy: do 15 czerwca. Liczba miejsc ograniczona !!! Kontakt i zapisy przez stronę HRP na facebooku: Harcerstwo RP oraz adres mailowy: hrp.kg@o2.pl i numer telefonu 665 768 864
 2. W przyszłą niedzielę 18 czerwca, po każdej Mszy Świętej zbiórka na tradycyjne rekolekcje dla rodzin Familia Beata. Rekolekcje dla rodzin Familia Beata od niemal dziesięciu lat swoim istnieniem wspierają odkrywanie Tradycji w Kościele i Jej rozwój w rodzinach, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła

Ogłoszenia na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej 4 VI 2023

 1. Przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W dniu dzisiejszym kończymy liturgiczny okres wielkanocnego świętowania, kończy się także okres wielkanocnej Spowiedzi i Komunii Świętej, rozpoczynamy zaś Czas po Zesłaniu Ducha Świętego.
 2. Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto zostało wprowadzone w IX w., a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 3. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca czerwca po Mszy świętej o 11.30 zmiana tajemnic różańcowych.
 4. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do środy oraz w piątek i sobotę o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
  • W Boże Ciało (czwartek):
  • w Krakowie o godz. 8.30, 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30.
 5. w czwartek 8 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. Wszystkich serdecznie zapraszamy na procesję po terenie przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19. Początek procesji o godz. 17.30. Niech nasza obecność na procesji będzie wyrazem naszej wiary w prawdziwą i rzeczywistość obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Msze Święte w Boże Ciało:
  • w Krakowie o godz. 8.30, 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30.
 6. W sobotę 10 czerwca, serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę naszego Duszpasterstwa do Sanktuarium Pasyjno Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. PIELGRZYMKA z dojazdem we własnym zakresie, Prowadzi – Ks. Piotr Arndt FSSP. Godz. 9:00 – Spotkanie się na Placu przy Sanktuarium, ok. 9:30 – rozpoczęcie Dróżek Pana Jezusa,o 14.00 Msza Święta w Kaplicy III Upadku, ok. 16:00 – zakończenie Dróżek, chwila przerwy na posiłek i o 17:00 – zakończenie.
 7. W przyszłą niedzielę w 11 czerwca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 8.30,11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 8. W naszym kościele możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania każdego dnia przed każdą Mszą Świętą.
 9. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 6 czerwca od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 10. Nabożeństwo Czerwcowe w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 11.15 przed Mszą Świętą. Serdecznie zapraszamy.
 11. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.
Ogłoszenia dodatkowe:
 1. Rodziny i osoby indywidualne zapraszamy na Rekolekcje Tradycji Katolickiej w Łagowie Lubuskim. Rekolekcje organizuje ks. Dawid Pietras FSSP oraz gorzowskie Stowarzyszenie 'Dla Tradycji’. Sześciodniowe rekolekcje wakacyjne odbędą się w tym roku w dwóch turnusach: 9-15 lipca oraz 13-19 sierpnia i dotyczyć będą Dekalogu. Wszelkie bliższe informacje u ks. Dawida (mail: pietrasdawid@poczta.fm) oraz w formularzu zapisów
 2. Nasi harcerze z Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej wyjeżdżają w okresie letnim na piętnastodniowy obóz na Jurze Krakowsko Częstochowskiej w dniach od 16 do 30 lipca. Zostało jeszcze 8 wolnych miejsc z 100 przewidzianych. Jeśli są jeszcze osoby chętne na wyjazd, to serdecznie zapraszamy. Obóz dla osób od 11 do 20 lat i wyżej. Zapisy: do 15 czerwca. Liczba miejsc ograniczona !!! Kontakt i zapisy przez stronę HRP na facebooku: Harcerstwo RP oraz adres mailowy: hrp.kg@o2.pl i numer telefonu 665 768 864
 3. W dniu dzisiejszym, do naszej wspólnoty przybyli ratownicy z Polskiej Fundacji Ratownictwa, którzy kilka dni po wybuchu wojny na Ukrainie pomagali uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej, jako tzw. Ratownicy z Granicy, a obecnie zajmują się pomocą humanitarną dla Ukrainy oraz prowadzą szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas każdej Mszy Świętej powiedzą krótkie świadectwo, a po jej zakończeniu będą zbierać ofiary do puszek na dalszą działalność fundacji, m.in. na zakup sprzętu ratującego życie i na dalszą pomoc humanitarną. W godzinach od 9.00 do  w trakcie pikniku z okazji Święta Ulicy Kopernika będzie też można przećwiczyć z ratownikami czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, w tym obsługę urządzenia AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator). Już teraz gorąco prosimy o wysłuchanie świadectwa i otwarcie swoich serc na pomoc dla ratowników.

Ogłoszenia na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 28 V 2023

 1. Przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Mobilizuje nas ona, aby wysławiać Boga za całe dzieło Misterium Paschalnego naszego odkupienia. Radujmy się darem Zesłania Ducha Świętego, przez którego Bóg nieustannie odnawia oblicze ziemi i nasze serca. Prośmy także aby napełnił nas Duch Święty, byśmy posiedli wszystkie Jego dary, dla dobra Kościoła i świata a także dobra własnego. W tym tygodniu będziemy przeżywać Oktawę Zesłania Ducha Świętego oraz suche dni po Zesłaniu Ducha Świętego w środę, piątek i sobotę.
 2. W dniu Pięćdziesiątnicy około godziny 9 przed południem Duch Święty zstąpił pod postacią wichru i ognia na uczniów zgromadzonych wieczerniku. Msza świąteczna odprawiana dziś jest uroczystym obchodem rocznicy tego wydarzenia (ant. na wejście, lekcja, ant. na komunię) i świadomi swojej słabości prosimy Ducha Świętego, aby umocnił to, czego dokonał w nas przez sakramenty Chrztu i bierzmowania i nieustannie obdarzał nas swoimi natchnieniami (ant. na ofiarowanie, kolekta, sekreta, pokomunia). (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
   • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19

  Dodatkowo w pierwszy piątek miesiąca:

   • w Nowym Targu o godz. 16.30 w kościele św. Anny
   • w Myślenicach o 19.00 w kościele św. Jakuba.

  Dodatkowo w pierwszą sobotę miesiąca:

  • w Nowym Targu o godz. 13.30 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 19.00 w kościele św. Jakuba.
 4. W przyszłą niedzielę w 4 czerwca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 8.30,11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 5. W naszym kościele możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania każdego dnia przed każdą Mszą Świętą.
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 30 maja od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 7. W następnym tygodniu będziemy świętować Uroczystość Bożego Ciała, jeśli znalazły by się osoby chętne do pomocy w przygotowaniu ołtarzy i procesji, to prosimy o zgłoszenia chęci pomocy po mszach świętych w zakrystii.
 8. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.

Ogłoszenia dodatkowe:

 1. Rodziny i osoby indywidualne zapraszamy na Rekolekcje Tradycji Katolickiej w Łagowie Lubuskim. Rekolekcje organizuje ks. Dawid Pietras FSSP oraz gorzowskie Stowarzyszenie 'Dla Tradycji’. Sześciodniowe rekolekcje wakacyjne odbędą się w tym roku w dwóch turnusach: 9-15 lipca oraz 13-19 sierpnia i dotyczyć będą Dekalogu. Wszelkie bliższe informacje u ks. Dawida (mail: pietrasdawid@poczta.fm) oraz w formularzu zapisów
 2. Stowarzyszenie Charytatywne „Dobrosław” będzie zbierało datki w dniu dzisiejszym na wszystkich Mszach Świętych, na operacje oraz leczenie chorych dzieci. Serdecznie prosimy o wsparcie tego dzieła.
 3. Nasi harcerze z Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej wyjeżdżają w okresie letnim na piętnastodniowy obóz na Jurze Krakowsko Częstochowskiej w dniach od 16 do 30 lipca. Zostało jeszcze 8 wolnych miejsc z 100 przewidzianych. Jeśli są jeszcze osoby chętne na wyjazd, to serdecznie zapraszamy.
 4. W przyszłą niedzielę 4 czerwca, do naszej wspólnoty przyjadą ratownicy z Polskiej Fundacji Ratownictwa, którzy kilka dni po wybuchu wojny na Ukrainie pomagali uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej, jako tzw. Ratownicy z Granicy, a obecnie zajmują się pomocą humanitarną dla Ukrainy oraz prowadzą szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas każdej Mszy Świętej powiedzą krótkie świadectwo, a po jej zakończeniu będą zbierać ofiary do puszek na dalszą działalność fundacji, m.in. na zakup sprzętu ratującego życie i na dalszą pomoc humanitarną. W godzinach od 9.00 do  w trakcie pikniku z okazji Święta Ulicy Kopernika będzie też można przećwiczyć z ratownikami czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, w tym obsługę urządzenia AED (Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator). Już teraz gorąco prosimy o wysłuchanie świadectwa i otwarcie swoich serc na pomoc dla ratowników.

Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskim 21 V 2023

 1. Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej (kolekta) i wzmocnienie naszych dusz łaską niebieską (sekreta). (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
   • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
 3. W najbliższą środę 24 maja zapraszamy na konferencję o spowiedzi po Mszy świętej wieczornej w Kościele.
 4. W przyszłą niedzielę w 28 maja Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 8.30, 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 5. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Rity, Wdowy;
  • w środę Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych;
  • w czwartek wspomnienie św. Grzegorza VII, Papieża i Wyznawcy;
  • w piątek wspomnienie św. Filipa Nereusza, Wyznawcy;
  • w sobotę Wigilia Zesłania Ducha Świętego.
 6. Nabożeństwa majowe z Litanią Loretańską odprawiane będą w niedzielę o godz. 11.15, a w tygodniu o godz. 18.00.
 7. W naszym kościele możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania każdego dnia przed każdą Mszą Świętą.
 8. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 23 maja od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 9. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.

Ogłoszenia dodatkowe:

 1. Rodziny i osoby indywidualne zapraszamy na Rekolekcje Tradycji Katolickiej w Łagowie Lubuskim. Rekolekcje organizuje ks. Dawid Pietras FSSP oraz gorzowskie Stowarzyszenie 'Dla Tradycji’. Sześciodniowe rekolekcje wakacyjne odbędą się w tym roku w dwóch turnusach: 9-15 lipca oraz 13-19 sierpnia i dotyczyć będą Dekalogu. Wszelkie bliższe informacje u ks. Dawida (mail: pietrasdawid@poczta.fm) oraz w formularzu zapisów
 2. Stowarzyszenie Charytatywne „Dobrosław” będzie zbierało datki w niedzielę 28 maja na wszystkich Mszach Świętych, na operacje oraz leczenie chorych dzieci. Serdecznie prosimy o wsparcie tego dzieła.
 3. W dniu 4 czerwca 2023 roku, planowane jest Święto Wesołej czyli tego terenu na którym usytuowany jest nasz kościół. Organizatorami są radni dzielnicy Grzegórzki i Krakowskie Forum Kultury. Poproszono o włączenie się w przygotowanie wydarzenia także nasze Duszpasterstwo. W planie świętowania jest piknik rodzinny, zwiedzanie naszego kościoła, koncert muzyki liturgicznej. Jeśli znalazły by się osoby do pomocy przy tym wydarzeniu, choćby przez upieczenie ciasta, czy jakiekolwiek inne działanie, to serdecznie prosimy o zgłoszenia we wtorek 23 maja na dyżurze kancelaryjnym.

Ogłoszenia Duszpasterskie na V Niedzielę po Wielkanocy 14 V 2023

Ogłoszenia Duszpasterskie

na V Niedzielę po Wielkanocy 14 V 2023

 1. Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to dwa etapy jednego misterium. Przy końcu Okresu Wielkanocnego słyszymy z ust Zbawiciela streszczenie całego Jego życia. «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (Alleluja, ewangelia). Podobnie jak Chrystus, zostaliśmy wybawieni od śmierci (antyfona na wejście, antyfona na ofiarowanie) dążymy do Ojca (sekreta). Życie ziemskie to czas próby, w którym mamy czynami udowadniać naszą miłość ku Ojcu niebieskiemu (lekcja). Modlitwa zanoszona w imię Jezusa zapewni nam pomoc łaski Bożej. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
  • Dodatkowo w czwartek – Wniebowstąpienie:
  • w Nowym Targu o godz. 16.30 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 19.00 w kościele św. Jakuba.
 3. W przyszłą niedzielę w 21 maja Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 8.30,11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 4. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Jana Chrzciciela, Wyznawcy – Litania Mniejsza;
  • we wtorek Święto św. Andrzeja Boboli, Męczennika, Patrona Polski – Litania Mniejsza;
  • w środę Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego – Litania Mniejsza;
  • w czwartek Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;
  • w piątek wspomnienie św. Piotra Celestyna, Papieża i Wyznawcy;
  • w sobotę wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, Wyznawcy;
 5. Nabożeństwa majowe z Litanią Loretańską odprawiane będą w niedzielę o godz. 11.15, a w tygodniu o godz. 18.00.
 6. W naszym kościele możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania każdego dnia przed każdą Mszą Świętą.
 7. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 16 maja od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 8. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.

Ogłoszenia dodatkowe:

 1. Rodziny i osoby indywidualne zapraszamy na Rekolekcje Tradycji Katolickiej w Łagowie Lubuskim. Rekolekcje organizuje ks. Dawid Pietras FSSP oraz gorzowskie Stowarzyszenie 'Dla Tradycji’. Sześciodniowe rekolekcje wakacyjne od będą się w tym roku w dwóch turnusach: 9-15 lipca oraz 13-19 sierpnia i dotyczyć będą Dekalogu. Wszelkie bliższe informacje u ks. Dawida (mail: pietrasdawid@poczta.fm) orz w formularzu zapisów: https://docs.google.com/forms/d/1UkIlSLHEOUpSRCo1PHHearjIyPpTMszBtQvf07DVsf4/edit?pli=1&fbclid=IwAR29sFbDDDbIINa8aufcGdrKFETwv-irVtl-0Wp7ujUvJK2lHxRzcNLWMlY
 2. W dniu 4 czerwca 2023 roku, planowane jest Święto Wesołej czyli tego terenu na którym usytuowany jest nasz kościół. Organizatorami są radni dzielnicy Grzegórzki i Krakowskie Forum Kultury. Poproszono o włączenie się w przygotowanie wydarzenia także nasze Duszpasterstwo. W planie świętowania jest piknik rodzinny, zwiedzanie naszego kościoła, koncert muzyki liturgicznej. Jeśli znalazły by się osoby do pomocy przy tym wydarzeniu, choćby przez upieczenie ciasta, czy jakiekolwiek inne działanie, to serdecznie prosimy o zgłoszenia we wtorek 16 maja na dyżurze kancelaryjnym.