Sakramenty w Klasycznym Rycie Rzymskim

W naszym duszpasterstwie istnieje możliwość przyjęcia sakramentów w klasycznym rycie rzymskim. Wszelkie wpisy dokonywane są w księgach metrykalnych parafii św. Mikołaja. Informacje dotyczące kancelarii i godzin jej urzędowania dostępne są pod linkiem: https://parafiamikolaj-krakow.pl/kancelaria/
Informujemy, że sprawy z zakresu kompetencji Duszpasterstwa Wiernych Liturgii Łacińskiej w Krakowie oraz FSSP, szczególnie intencje mszalne, są przyjmowane wyłącznie we wtorki, w godzinach 18:00-20:00, osobiście w Domu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra przy ulicy Brzegowej 17 lub telefonicznie. Zastrzegamy, że dyżury te mogą być odwoływane lub prowadzone jedynie telefonicznie, dlatego prosimy o śledzenie ogłoszeń duszpasterskich.

Przypominamy, że obowiązuje określona procedura załatwiania formalności przy udzielaniu sakramentów chrztu i małżeństwa w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego:

 • Kontaktujemy się z księżmi Bractwa św. Piotra celem sprawdzenia dostępności terminu.
 • Udajemy się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania celem wpisania sakramentu do ksiąg parafialnych.
 • Informujemy księży Bractwa, że wpis został dokonany i potwierdzamy ostatecznie termin.
 • Bardzo prosimy o przestrzeganie tej procedury.

Chrzest

 • Wymagane dokumenty:
  • metryka urodzenia,
  • pozwolenie proboszcza parafii zamieszkania na chrzest poza parafią,
  • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą piastować godność chrzestnych (są praktykującymi katolikami).
 • Termin chrztu należy uzgodnić z księdzem Bractwa osobiście, mailowo lub telefonicznie.
 • Wymienione dokumenty dostarczyć do kancelarii parafialnej św. Mikołaja w godzinach urzędowania.
 • Uwaga na przyszłość: po zaświadczenia o chrzcie, które potrzebne będą do późniejszych sakramentów (np. komunii, bierzmowania, małżeństwa czy też święceń) należy się zgłaszać do kancelarii parafii św. Mikołaja. Zaświadczenia o sakramentach udzielonych w kościele OO. Bonifratrów dostępne są jedynie w parafii Bożego Ciała, podobnie w kościele Świętego Krzyża – tylko w kancelarii parafii Św. Krzyża.

Bierzmowanie

Bierzmowanie w naszym duszpasterstwie odbywa się z reguły co roku. Wszystkich chętnych przyjąć sakrament bierzmowania zapraszamy na spotkania katechizacyjne, które odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, po przedpołudniowej Mszy niedzielnej. Prowadzi je ks. Marcin Kostka FSSP. Co do dokładnych terminów spotkań, prosimy o śledzenie ogłoszeń duszpasterskich.

Eucharystia

Intencje mszalne są przyjmowane wyłącznie podczas dyżuru kancelaryjnego we wtorki, w godzinach 18:00-20:00, osobiście w Domu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra przy ulicy Brzegowej 17 lub telefonicznie. Godziny celebracji Mszy Świętych wskazane są po prawej stronie.
Rodziców dzieci, które chciałyby przyjąć I Komunię Świętą podczas Mszy w KRR prosimy o kontakt osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Pokuta

Spowiadamy, w miarę możliwości księdza, pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Istnieje także możliwość umówienia się osobiście, mailowo lub telefonicznie z duszpasterzem na indywidualną rozmowę.

Namaszczenie chorych

Wizyty u chorych należy ustalać z ks. Marcinem Kostką FSSP, osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Małżeństwo

Protokół przedślubny należy spisać w kancelarii parafii św. Mikołaja. Do tego wymagane są:

 • Metryki chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza parafią). Na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania.
 • Pozwolenie na ślub Narzeczonej lub Narzeczonego (jeśli oboje narzeczeni mieszkają poza parafią św. Mikołaja). Pozwolenie wydaje jedna z parafii ich zamieszkania.
 • Dowody osobiste lub w przypadku obcokrajowców inne dowody tożsamości.
 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zawierających ślub konkordatowy). Dokument ten wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego w trzech egzemplarzach. Termin ważności zaświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia wystawienia i musi obejmować datę ślubu. Uwaga: osoby po kontrakcie cywilnym przedstawiają wyciąg z aktu małżeństwa a osoby po rozwodzie – sentencję sądu.
 • Indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne) z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
 • Świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich – w autoryzowanym ośrodku. Informacje o miejscach i terminach można uzyskać na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

Jeśli protokół jest spisywany w parafii innej niż św. Mikołaja wówczas należy przedstawić w kancelarii parafii św. Mikołaja:

 • licencję od księdza proboszcza adresowaną na proboszcza parafii św. Mikołaja, ks. Józefa Gubałę;
 • dowody osobiste narzeczonych i świadków;
 • 3 egzemplarze zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego.

Termin ślubu należy ustalić z księdzem FSSP oraz w kapelanii kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP.