IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 3 VII 2022

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależność do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a a nbsp;z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało...