IV Niedziela po Objawieniu Pańskim 29 I 2023

Przez uciszenie burzy na morzu Pan Jezus objawił swoją moc nad przyrodą wywołując na usta ludzkie pytanie: «Kto jest ten, że wichry i morze są mu posłuszne?» Burza na morzu jest obrazem walk Kościoła oraz walk duszy z pokusami. W modlitwach dzisiejszej Mszy wyznajemy...

III Niedziela po Objawieniu Pańskim 22 I 2023

Dzisiejsze śpiewy mszalne sławią powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejście, graduał, alleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę. Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc Żydom i poganom. Godna podziwu...

II Niedziela po Objawieniu Pańskim 15 I 2023

Przemieniając wodę w wino Chrystus «objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego». Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga – Zbawcy. Przez...

Niedziela Świętej Rodziny 8 I 2023

W starszej formie rytu rzymskiego święto Świętej Rodziny obchodzimy w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim. Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu, w zwyczajnych...