Niedziela w Oktawie Narodzenia Pańskiego 26 XII 2021

Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy «Wśród nocnej ciszy», przypomina, że spoczywające w żłóbku Dziecię to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim tronem...

IV Niedziela Adwentu 19 XII 2021

W pierwszych wiekach Kościoła w dzisiejszą niedzielę odprawiano Mszę kończącą Wigilię suchedniową. Gdy nabożeństwo sobotnie przełożono na rano, ułożono na niedzielę formularz mszalny, który powtarza myśli liturgii Suchych Dni. Nadchodzi chwila wypełnienia się...

Prośba o pomoc w zbiórce funduszy na rehabilitację

Bęczarka, 06.12.2021r. Prośba o pomoc w zbiórce funduszy na rehabilitację Jakuba Starzaka Zwracamy się z wielką prośbą o pomoc w zbiórce funduszy na rehabilitację naszego syna Jakuba Starzaka. Kuba uległ wypadkowi komunikacyjnemu w dniu 13 listopada 2021r., w wyniku...

III Niedziela Adwentu 12 XII 2021

Od trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem «Pan jest blisko» rozpoczyna się...

II Niedziela Adwentu 5 XII 2021

Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza....