1. Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan, odpowiadając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie Pisma św. daje prawdziwe zrozumienie dzieła odkupienia i umacnia naszą nadzieję. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963)
 2. Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca grudnia. Po Mszy Świętej o godz. 19.00 zmiana tajemnic różańca świętego.
 3. Msze Święte Roratnie sprawowane będą w każdą każdego dnia o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu.
 4. W przyszłą niedzielę 12 grudnia, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 11.30.
 5. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek wspomnienie św. Mikołaja z Miry, Biskupa i Wyznawcy;
  • we wtorek wspomnienie św. Ambrożego z Mediolanu, Biskupa Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP;
  • w sobotę wspomnienie św. Damazego I, Papieża i Wyznawcy;
 6. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę
   • o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
   • o 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, na ul. Kopernika – Msza Odpustowa;
   • o 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu
 7. Rekolekcje Adwentowe dla Krakowa w Suche Dni Adwentu 15, 17 i 18 grudnia, a  dla Myślenic w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2021.
 8. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 7 grudnia od godz. 18.00 do 20.00 pod telefonem.
 9. Po Mszach Świętych u naszych ministrantów możliwość nabycia opłatków na stół wigilijny. Ofiara przeznaczona na zakup paramentów dla duszpasterstwa.
 10. Serdecznie zapraszamy wzięcia udziału w VII Pielgrzymce Wynagradzającej, która odbędzie się w niedzielę 12 grudnia 2021 roku w uroczystość Matki Bożej z Guadalupe, aby wynagrodzić Bogu za grzechy przeciwko życiu. Wyjście po Mszy Świętej o 11 30. Wyruszymy pieszo do Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. Po drodze odmówimy różaniec wynagradzający. Trasa wynosi ok. 10 km. Ze względu na pokutny charakter, pewną część przejdziemy w milczeniu. Abyśmy się mogli rozpoznać organizatorzy proszą o przypięcie w widocznym miejscu fioletowej wstążeczki.
 11. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.