IV Niedziela po Objawieniu Pańskim 30 I 2022

Przez uciszenie burzy na morzu Pan Jezus objawił swoją moc nad przyrodą wywołując na usta ludzkie pytanie: «Kto jest ten, że wichry i morze są mu posłuszne?» Burza na morzu jest obrazem walk Kościoła oraz walk duszy z pokusami. W modlitwach dzisiejszej Mszy wyznajemy...

III Niedzielę po Objawieniu Pańskim 23I 2022

Dzisiejsze śpiewy mszalne sławią powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejście, graduał, alleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę. Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna podziwu...

II Niedziela po Objawieniu Pańskim X 2022

Przemieniając wodę w wino Chrystus «objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego». Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga – Zbawcy. Przez...

Niedziela Najświętszego Imienia Jezus 2 I 2022

Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca i zarazem Pierwsza Niedziela Nowego Roku 2022.W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:W czwartek 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego Msze święte (Przed Mszami Świętymi poświęcenie kredy i kadzidła):o godz. 11.30...