1. Dzisiejsze śpiewy mszalne sławią powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejście, graduał, alleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę. Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności zbawienia. Słowa setnika, wyrażające pokorę, wiarę i ufność stały się liturgiczną modlitwą przed Komunią świętą. W Komunii św. Pan Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
  • w poniedziałek 24 stycznia, wspomnienie św. Tymoteusza, Biskupa i Męczennika;
  • we wtorek 25 stycznia, wspomnienie Nawrócenia św. Pawła Apostoła;
  • w środę 26 stycznia, wspomnienie św. Polikarpa, Biskupa i Męczennika;
  • w czwartek 27 stycznia, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, Biskupa Wyznawcy i Doktora Kościoła;
  • w piątek 28 stycznia, wspomnienie św. Piotra Nolasco, Wyznawcy;
  • w sobotę 29 stycznia, wspomnienie św. Franciszka Salezego, Biskupa Wyznawcy i Doktora Kościoła;
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • sobota o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
 4. W przyszłą niedzielę 30 stycznia, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika w Krakowie ;
  • o godz. 8.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
  • o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba w Myślenicach ;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny w środę 23 stycznia od godziny 18.00 do 20.00 tylko pod telefonem.
 6. Jako Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, wraz z Wiernymi z naszych Duszpasterstw i Wspólnot – w tym Bractw Przedmurza, miłujemy tradycyjną liturgię Kościoła. Od początków naszego istnienia dokładamy starań, by była ona częściej sprawowana i dostępna wiernym, dla większej chwały Bożej i dobra dusz.
  W ciągu ostatnich miesięcy zapadły decyzje, które w znaczący sposób ograniczyły możliwość odprawiania tradycyjnej Mszy świętej i udzielania sakramentów według tradycyjnego rytuału. Są też uzasadnione obawy, że w niedługim czasie nastąpią kolejne restrykcje.
  Co możemy w tej sytuacji zrobić my duchowni i wierni świeccy?
  Gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji modlitewno-postnej w intencji obrony tradycyjnej liturgii i jak największej jej dostępności w Polsce i na świecie. Módlmy się o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla Ojca Świętego i biskupów, zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.
  Konkretne propozycje zaangażowania się w akcję:
  – zamówienie Mszy św.
  – udział we Mszy św. i przyjęcie komunii św.
  – odmówienie 1 części Różańca św.
  – ofiarowanie dnia pracy, według obowiązków stanu
  – podjęcie drobnego umartwienia
  – post ścisły lub o chlebie i wodzie
  – cierpliwe znoszenie przeciwności lub choroby.
  Ważne, by wybrane przez siebie praktyki spełniać z jak najczystszą intencją, będąc w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy także, by zaangażować się bez zwlekania i włączyć się jeszcze przed końcem stycznia. A od 1 lutego 2022, rozpoczniemy Nowennę do Matki Bożej Niepokalanej.
  Pamiętajmy, że modlitwa ma wielką moc i już dzisiaj możemy dołożyć swoją małą cegiełkę, by docenić ten wielki skarb Kościoła, jakim jest Msza Wszech Czasów.
 7. Nasze Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Fundacja Constitues Eos przygotowało kalendarz na Rok Pański 2022 pt. „Eremici z kościoła na Wesołej”. Kalendarz jest formą cegiełki na FSSP w Polsce i jego cena wynosi 25 zł. Kalendarze do Nabycia u ministrantów po Mszy Świętej.
 8. Podobnie jak w zeszłym roku chętnych do przyjęcia na kolędę księży z naszego duszpasterstwa, prosimy o zgłaszanie adresów i ustalenie terminu w telefonicznie w dniu dyżuru kancelaryjnego.
  Kolęda ta nie zastępuje kolędy parafialnej i warunkiem odwiedzin jest zgoda na przyjęcie księdza z parafii zamieszkania. Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku.
 9. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.