1. Niedziela Siedemdziesiątnicy, Niedziela Starozapustna. Z obecną niedzielą zaczyna się Przedpoście, prawie trzytygodniowy okres, który w liturgii rzymskiej ukształtował się w V/VI w., za czasów św. Grzegorza Wielkiego. Jest to przygotowanie do Wielkiego Postu, stopniowe przejście od wesela do umiaru – ale dość specyficzne, bo właśnie w Przedpościu mamy zwykle apogeum karnawału, ostatnie prawdziwie “balowe” soboty. Prawdziwa “walka postu z karnawałem”.
  Modlitwy i śpiewy niedziel Przedpościa odzwierciedlają doskonale stan, w jakim się znalazła ludzkość pozbawiona łaski uświęcającej. Przygniatają nas grzechy, cierpienia i śmierć. W naszym ucisku zwracamy się do Zbawiciela (antyfona na wejście, kolekta, graduał, traktus). Bóg wskazuje nam drogę wyzwolenia: trzeba podbić nasze namiętności, za pomocą chrześcijańskiej ascezy trzeba dojść do panowania nad sobą (lekcja). Pan Bóg wzywa ludzi do tej pracy o różnej porze. Jak długo jesteśmy w stanie doczesnej pielgrzymki, nigdy nie jest za późno. W pracy tej wspomaga nas łaska płynąca z Ofiary Eucharystycznej. (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • środa o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu i o 18.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
  • piątek o godz.7.30 w Katedrze na Wawelu;
  • sobota o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu;
 3. W przyszłą niedzielę 20 lutego, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika w Krakowie ;
  • o godz. 8.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
  • o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba w Myślenicach ;
 4. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 15 lutego od godziny 18.00 do 20.00.
 5. Są jeszcze do nabycia kalendarze na 2022 rok.
 6. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.
 7. Po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi, w dniach 4-5 marca odbędzie się XV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2022. Począwszy od bieżącego roku stałym terminem pielgrzymki będzie początek Wielkiego Postu. W pielgrzymce uczestniczą przedstawiciele wszystkich duszpasterstw i wspólnot Tradycji Łacińskiej, działających pod opieką ordynariuszy poszczególnych diecezji.
  W programie pielgrzymki m.in. Msze Święte w tradycyjnej formie rytu rzymskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz w Bazylice Jasnogórskiej, tradycyjne nabożeństwa, Apel Jasnogórski, konferencje duchowe i spotkanie formacyjne. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie Akt Zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej.
  W pielgrzymce można wziąć udział w jednej z trzech form tj.: w grupie zorganizowanej, indywidualnie lub duchowo.
  Wszyscy pielgrzymi proszeni są o zapisanie swojego udziału za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej pielgrzymki. Osoby mające problemy z obsługą internetu w drodze wyjątku mogą się zapisać telefonicznie.
  Pielgrzymom, którzy zdecydują się na udział w grupie zorganizowanej zapewniony jest przejazd autokarowy, ubezpieczenie oraz nocleg. Przewidywany łączny koszt udziału w grupie zorganizowanej dla wiernych z naszego miasta (transport + nocleg i ubezpieczenie + składka organizacyjna) wynosi 145 zł.
  Wszelkie szczegółowe informacje o pielgrzymce podano na stronie internetowej pielgrzymki – www.tradiclaromontana.pl Tel. (34) 341-00-21