Ojciec Święty Franciszek przyznaje każdemu z członków stowarzyszenia życia apostolskiego „Bractwo Kapłańskie św. Piotra”, założonego 18 lipca 1988 r. i uznanego przez Stolicę Apostolską „na prawie papieskim”, władzę sprawowania ofiary św. Mszy, sprawowania sakramentów i innych świętych obrzędów oraz sprawowania Oficjum Bożego, zgodnie z typicznymi wydaniami ksiąg liturgicznych obowiązujących w roku 1962, to znaczy Mszału, Rytuału, Pontyfikału i Brewiarza Rzymskiego.

Mogą korzystać z tego uprawnienia we własnych kościołach i oratoriach; wszędzie indziej mogą z niego korzystać tylko za zgodą miejscowego ordynariusza, z wyjątkiem odprawiania prywatnej Mszy św.

Niezależnie od powyższego Ojciec Święty sugeruje, aby w miarę możliwości uwzględnić również postanowienia motu proprio Traditionis Custodes .

Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 11 lutego, w święto Matki Bożej z Lourdes roku 2022, dziewiątego roku mojego pontyfikatu.

Franciszek

/tłumaczenie automatyczne z poprawkami, fssp.org