IV Niedziela Wielkiego Postu 27 III 2022

Z dzisiejszą niedzielą Letare, rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością....

III Niedziela Wielkiego Postu 20 III 2022

Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament przyjęli, Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości (lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną...

II Niedziela Wielkiego Postu 13 III 2022

Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności....

I Niedziela Wielkiego Postu 6 III 2022

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół podaje nam program pracy nad odnowieniem życia chrześcijańskiego. W Wielkim Poście mamy wszcząć walkę ze skutkami grzechu pierworodnego w naszej duszy. W ewangelii staje przed nami Chrystus — nowy Adam pokonujący...

Pomoc Ukrainie

Czuwaj!!!Druhny i Druhowie,Harcerze i Harcerski,Przyjaciele i Sympatycy Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej,Oraz wszyscy ludzie dobrej woliW obliczu wojny na Ukrainie i cierpienia jakie ona ze sobą niesie, w obliczu niesprawiedliwości...