1. Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę i  zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i  zbawienie (sekreta).(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim według następującego porządku:
  • poniedziałek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • wtorek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • środę o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika i o godz. 18.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
  • czwartek o godz. 7.30 w katedrze na Wawelu i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • piątek o godz.7.30 w Katedrze na Wawelu i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika;
  • sobota o godz. 7.30 w Katedrze na Wawelu i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika i o godz. 18.00 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
 3. W okresie Wielkiego Postu: Droga Krzyżowa – w każdy piątek o godz. 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul.  Kopernika, a po niej Msza Święta;
 4. W przyszłą niedzielę 20 marca, będą odprawione Msze Święte w następującym porządku:
  • o godz. 11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika w Krakowie;
  • o godz. 8.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu;
  • o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba w Myślenicach;
 5. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 15 marca od godziny 18.00 do 20.00.
 6. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do wszystkich naszych Wiernych oraz sympatyków o wsparcie działań duszpasterskich Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.
  Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank).
  Za wszelkie wsparcie i okazaną życzliwość oraz otrzymane już datki oraz dary materialne w postaci produktów żywnościowych składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie.

Ogłoszenia dodatkowe:

I. Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Częstochowskiej organizuje w dniach 1-3 kwiecień 2022 r. rekolekcje dla niewiast, które odbędą się w Kaliszu w Sanktuarium św. Józefa. Poprowadzi je ksiądz Karol Załęski IBP. Przewidywany koszt to 350 zł. Obejmuje on 2 noclegi wraz z pełnym wyżywieniem  – od obiadokolacji pierwszego dnia do obiadu dnia ostatniego. Zapisy przyjmowane będą drogą mailową na adres  aneta712@onet.eu W treści zgłoszenia proszę podać imię i nazwisko , telefon kontaktowy oraz potwierdzenie dokonania przedpłaty w kwocie 250 zł na konto. Przedpłatę w kwocie 250zł należy wpłacić  na konto fundacji Nigra Sum 48 1600 1462 1830 3736 4000 0005
WAŻNE!!! W tytule przelewu koniecznie należy napisać – rekolekcje dla kobiet oraz imię i nazwisko osoby zapisującej  się. Pozostała kwota ( 100 zł) będzie zbierana na miejscu w dniu przyjazdu.
W przypadku rezygnacji z rekolekcji, przedpłata nie będzie zwracana.
Zapisy trwają do 15 marca 2022 r.
Zakwaterowanie w piątek 1 kwietnia od godz.15.00 w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Rekolekcje rozpoczną się Mszą Święta o godzinie 16:30.
Dalszy plan rekolekcji dostępny będzie na miejscu.
Rekolekcje zakończą się Mszą Świętą o godzinie 14:15.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Aneta Klimczak tel.695 299 900,  aneta712@onet.eu
Barbara Piątek tel.609 77 40 20

II. Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ organizuje spotkanie z ks. dr. Dawidem Pietrasem, pt. „Co tracimy po Traditionis Custodes? – prezentacja rozprawy doktorskiej ks. Dawida Pietrasa”. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 16 marca o godz. 20.15 w siedzibie Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w Krakowie przy ul. Straszewskiego 25/9. Istnieje również możliwość uczestniczenia online za pośrednictwem platformy google meet. Z uwagi na otwarty charakter spotkań Koła, mogą brać w nich udział także osoby niestudiujące na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Koła Naukowego Prawa Kanonicznego TBSP UJ na facebooku.