1. Chrystus wyzwolił nas z niewoli szatana i grzechu i wprowadził do swojego Kościoła (antyfona na wejście, lekcja). Powołanie do Kościoła wiąże się z zaproszeniem na ucztę eucharystyczną i na biesiadę życia wiecznego. Eucharystia nie jest nagrodą, lecz posiłkiem, do którego winni zbliżać się zwłaszcza chorzy i słabi (ewangelia). Udział we Mszy świętej przez Komunię świętą pomaga nam z dnia na dzień wzrastać w łasce Bożej (sekreta). Kto uchyla się od uczty eucharystycznej, naraża się na utratę życia wiecznego.(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
 2. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się przez swoją pomoc do przygotowania Procesji Bożego Ciała. Dziękujemy przede wszystkim kościelnym Jakubowi, Tomaszowi i Marcinowi za przygotowanie i posprzątanie kościoła oraz przygotowanie ołtarzy i wszelkich dekoracji oraz stałą opiekę nad naszą świątynią, dziękujemy za dbałość o porządek i wszelkie sprawy materialne. Dziękujemy naszym Wiernym z Krakowa i Myślenic za przygotowanie ołtarzy na procesję, niesienie baldachimu. Dziękujemy ministrantom za przygotowanie oprawy liturgicznej procesji. Dziękujemy tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w procesję, szczególnie dzieciom sypiącym kwiaty i małym ministrantom dzwoniącym dzwonkami; dziękujemy kantorom i organiście za oprawę muzyczną, a wszystkim z naszego duszpasterstwa liturgii łacińskiej w Krakowie dziękujemy za wspólną modlitwę, udział w procesji, za świadectwo wiary, a także za ofiary na kwiaty na udekorowanie kościoła i ołtarza, składamy serdeczne Bóg zapłać.
 3. W nadchodzącym tygodniu Msze Święte w Klasycznym Rycie Rzymskim:
  • od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 i o godz. 18.30 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19
  • W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (piątek) dodatkowe Msze Święte:
  • w Nowym Targu o godz. 16.30 w kościele św. Anny;
  • w Myślenicach w kościele św. Jakuba o godz. 19.00.
 4. W przyszłą niedzielę 18 czerwca Msze Święte będą odprawiane w następującym porządku:
  • w Krakowie o godz. 8.30,11.30 i 19.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika
  • w Nowym Targu o godz. 8.00 w kościele św. Anny
  • w Myślenicach o 11.30 w kościele św. Jakuba.
 5. W naszym kościele możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania każdego dnia przed każdą Mszą Świętą.
 6. W tym tygodniu dyżur kancelaryjny we wtorek 13 czerwca od godz. 18.00 do 20.00, pod telefonem.
 7. Nabożeństwo Czerwcowe w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 11.15 przed Mszą Świętą. Serdecznie zapraszamy.
 8. Informacja dla osób, które złożyły deklarację dotyczącą wsparcia Funduszu Utrzymania Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na ul. Kopernika 19: Można już składać zdeklarowane ofiary na utrzymanie naszego kościoła, z których będziemy pokrywać wszystkie opłaty włącznie z czynszem, mediami i remontami. Ofiary można kierować na konto: 64 1910 1048 2112 2864 2310 0001 (Santander Bank). Serdeczne Bóg zapłać za datki, które już wpływają na Fundusz Utrzymania Kościoła. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za duże zaangażowanie i ofiarność. Prosimy w naszych codziennych modlitwach, aby Bóg wynagrodził stokrotnie Waszą życzliwość i zaangażowanie.
Ogłoszenia dodatkowe:
 1. Nasi harcerze z Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej wyjeżdżają w okresie letnim na piętnastodniowy obóz na Jurze Krakowsko Częstochowskiej w dniach od 16 do 30 lipca. Zostały jeszcze 4 wolne miejsca ze 100 przewidzianych. Jeśli są jeszcze osoby chętne na wyjazd, to serdecznie zapraszamy. Obóz dla osób od 11 do 20 lat i wyżej. Zapisy: do 15 czerwca. Liczba miejsc ograniczona !!! Kontakt i zapisy przez stronę HRP na facebooku: Harcerstwo RP oraz adres mailowy: hrp.kg@o2.pl i numer telefonu 665 768 864
 2. W przyszłą niedzielę 18 czerwca, po każdej Mszy Świętej zbiórka na tradycyjne rekolekcje dla rodzin Familia Beata. Rekolekcje dla rodzin Familia Beata od niemal dziesięciu lat swoim istnieniem wspierają odkrywanie Tradycji w Kościele i Jej rozwój w rodzinach, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła