Prośba o pomoc w zbiórce funduszy na rehabilitację

Bęczarka, 06.12.2021r. Prośba o pomoc w zbiórce funduszy na rehabilitację Jakuba Starzaka Zwracamy się z wielką prośbą o pomoc w zbiórce funduszy na rehabilitację naszego syna Jakuba Starzaka. Kuba uległ wypadkowi komunikacyjnemu w dniu 13 listopada 2021r., w wyniku...

III Niedziela Adwentu 12 XII 2021

Od trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem «Pan jest blisko» rozpoczyna się...

II Niedziela Adwentu 5 XII 2021

Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza....

I Niedziela Adwentu 27 XI 2021

W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu...