I Niedziela Wielkiego Postu 6 III 2022

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół podaje nam program pracy nad odnowieniem życia chrześcijańskiego. W Wielkim Poście mamy wszcząć walkę ze skutkami grzechu pierworodnego w naszej duszy. W ewangelii staje przed nami Chrystus — nowy Adam pokonujący...

Pomoc Ukrainie

Czuwaj!!!Druhny i Druhowie,Harcerze i Harcerski,Przyjaciele i Sympatycy Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej,Oraz wszyscy ludzie dobrej woliW obliczu wojny na Ukrainie i cierpienia jakie ona ze sobą niesie, w obliczu niesprawiedliwości...

Niedziela Pięćdziesiątnicy 27 II 2022

Szczytowym punktem Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania. Lekcja przypomina nam motyw ofiary Chrystusa. Jest nim głęboka miłość ku Ojcu niebieskiemu i ku ludziom, miłość prawdziwa, która...

DEKRET PAPIEŻA FRANCISZKA O PRAWACH FSSP

Ojciec Święty Franciszek przyznaje każdemu z członków stowarzyszenia życia apostolskiego „Bractwo Kapłańskie św. Piotra”, założonego 18 lipca 1988 r. i uznanego przez Stolicę Apostolską „na prawie papieskim”, władzę sprawowania ofiary św. Mszy, sprawowania sakramentów...

Niedziela Sześćdziesiątnicy 20 II 2022

Przeżywamy Niedzielę Sześćdziesiątnicy. Liturgię dnia dzisiejszego można przedstawić w formie tryptyku. Pośrodku: Jezus w łodzi nad brzegiem jeziora Genezaret wygłasza przypowieść o siewcy (Ewangelia) Na lewo: arka Noego unosi się na wodach potopu; zawiera ona...