Niedziela Pięćdziesiątnicy 27 II 2022

Szczytowym punktem Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania. Lekcja przypomina nam motyw ofiary Chrystusa. Jest nim głęboka miłość ku Ojcu niebieskiemu i ku ludziom, miłość prawdziwa, która...

DEKRET PAPIEŻA FRANCISZKA O PRAWACH FSSP

Ojciec Święty Franciszek przyznaje każdemu z członków stowarzyszenia życia apostolskiego „Bractwo Kapłańskie św. Piotra”, założonego 18 lipca 1988 r. i uznanego przez Stolicę Apostolską „na prawie papieskim”, władzę sprawowania ofiary św. Mszy, sprawowania sakramentów...

Niedziela Sześćdziesiątnicy 20 II 2022

Przeżywamy Niedzielę Sześćdziesiątnicy. Liturgię dnia dzisiejszego można przedstawić w formie tryptyku. Pośrodku: Jezus w łodzi nad brzegiem jeziora Genezaret wygłasza przypowieść o siewcy (Ewangelia) Na lewo: arka Noego unosi się na wodach potopu; zawiera ona...

Niedziela Siedemdziesiątnicy 13 II 2022

Niedziela Siedemdziesiątnicy, Niedziela Starozapustna. Z obecną niedzielą zaczyna się Przedpoście, prawie trzytygodniowy okres, który w liturgii rzymskiej ukształtował się w V/VI w., za czasów św. Grzegorza Wielkiego. Jest to przygotowanie do Wielkiego Postu,...

V Niedziela po Objawieniu Pańskim 6 II 2022

Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny....